Groene gevel voor architecten

Groene gevel voor architecten
Gevelgroen is steeds vaker onderdeel van architectuur. Het maakt dat gebouwen variëren met de seizoenen en mooi opgaan in hun omgeving. Planten en patronen kunnen afgestemd worden op elk project, waardoor iedere groene gevel en daarmee ieder gebouw uniek is. Bovendien bieden groene gevels zeer veel voordelen voor het werkplezier van mensen, de luchtkwaliteit, geluidsoverlast en het gevoel van veiligheid in de stad.

Klimaatverandering en verstedelijking vragen om slimme oplossingen

Klimaatverandering vraagt om een slimme en efficiënte inrichting van het steeds groter wordende verstedelijkt gebied. Groen is een van de belangrijkste oplossingen voor extreme temperaturen of hevige regenval. Bovendien voelen mensen zich prettiger in een groene omgeving. Verticale tuinen ofwel groene gevels hebben slechts een kleine oppervlakte nodig om veel winst te behalen.

Hoe wordt een groen gevelsysteem opgebouwd?

De opbouw van een groene gevel is afhankelijk van de specificaties van de achterliggende wandconstructie, het klimaat en de oriëntatie van de wand. Hieronder leest u meer over de meest toegepaste systemen voor groene gevels.

Systeemopbouwen groene gevel

Draagt een groene gevel bij in de LEED of BREEAM beoordeling?

Ons wordt vaak de vraag gesteld of een groene gevel bijdraagt aan de score voor LEED of BREEAM. Zowel bij nieuwbouw als bij bestaande bouw draagt een verticale tuin hier zeker aan bij, altijd in combinatie met een set aan andere maatregelen. 

meer over Leed en Breeam

Uit de praktijk
Haagse Passage met SemperGreenwall ontvangt BREEAM-certificaat
Den Haag, Nederland
Meer informatie