Groene gevel voor overheidsinstanties

Groene gevel voor overheidsinstanties
Bij ruimtelijke ontwikkelingen kan het voorkomen dat het aanwezige groen wordt aangetast. Groene gevels zijn een ideaal middel voor groencompensatie, omdat zij verticaal geplaatst worden en dus weinig oppervlakte nodig hebben. Bovendien bieden groene gevels zeer vele voordelen voor de sociale cohesie, het gevoel van veiligheid in de wijk en de gezondheid van burgers.

Klimaatverandering en verstedelijking vragen om slimme oplossingen

Klimaatverandering vraagt om een slimme en efficiënte inrichting van het steeds groter wordende verstedelijkt gebied. Overstromingen door piekregens leiden tot hoge maatschappelijke kosten. Groen is een van de belangrijkste oplossingen voor extreme temperaturen of hevige regenval. Bovendien voelen mensen zich prettiger in een groene omgeving. Verticale tuinen ofwel groene gevels hebben slechts een kleine oppervlakte nodig om veel winst te behalen.
 

Hoe wordt een groen gevelsysteem opgebouwd?

De opbouw van een groene gevel is afhankelijk van de specificaties van de achterliggende wandconstructie, het klimaat en de oriëntatie van de wand. Hieronder leest u meer over de meest toegepaste systemen voor groene gevels.
 

Systeemopbouwen groene gevel


Een blijvend groene uitstraling

Onderhoud van een groene gevel is erg belangrijk voor het behoud van de groene uitstraling. Om u werk uit handen te nemen biedt Sempergreen diverse onderhoudscontracten aan, toegespitst op uw specifieke gevel. Laat u door ons adviseren over de diverse onderhoudspakketten. Zo kunt u blijvend genieten van alle voordelen van uw groene wand.

Uit de praktijk
Ziekenhuis met groene gevels brengt natuur dichter bij de mens
Palermo, Italië
Meer informatie