Komt een groene gevel in aanmerking voor LEED- of BREEAM-punten?

BREEAM en LEED zijn onmiskenbaar de meest toegepaste duurzaamheidscertificeringen voor nieuwe en bestaande gebouwen. Certificatie leidt tot veelal (direct) meetbare reductie van water – en energieverbruik en efficiënter gebruik van het gebouw. Dat leidt tot kostenbesparing. Anderzijds zijn de resultaten van niet-technische inspanning in mindere mate meetbaar, zoals een verbeterd werkklimaat, hogere productiviteit en lagere absentie. 

Kwalificeren van duurzaamheid

Zowel bij nieuwbouw als bij bestaande bouw draagt een groene gevel zeker bij aan de score voor BREEAM of LEED, altijd in combinatie met een set van andere maatregelen. Aangezien de certificering met vele factoren samenhangt, kan geen er uniforme score worden aangegeven. Dit is per project verschillend.

BREEAM-NL

BREEAM geldt als de meest populaire gebouwcertificering binnen Europa. De methodiek verschilt per Europees land, omdat de klimatologische omstandigheden en de wet- en regelgeving van elkaar verschillen waardoor maatwerk per land belangrijk is. De stichting Dutch Green Building Council verstrekt binnen Nederland de certificaten aan de opdrachtgevers van gebouwen. Voor meer informatie over BREEAM-NL kunt u een quickscan laten uitvoeren op de website www.assessmenttool.nl

Uit de praktijk
Eerste project in Den Haag met BREEAM-NL certificaat
Den Haag, Nederland
Meer informatie