Groene daken en groene gevels duurzame oplossingen in nieuwe EU-strategie klimaatverandering

Geplaatst op donderdag 18 maart, 2021

European climate adaption strategyIn steden waar weinig plek voor natuur is, kan het toepassen van groene daken en groene gevels op gebouwen leiden tot verhoging van de biodiversiteit, betere luchtkwaliteit, en buffers voor regenwater. Dit is van groot belang voor onze huidige en toekomstige levenskwaliteit en ons vermogen om met de consequenties van klimaatverandering om te gaan. De Europese Commissie heeft recentelijk een vernieuwde EU-strategie voor aanpassing aan de klimaatverandering gepubliceerd. Met dit beleid wordt de Europese Unie beter voorbereid op de gevolgen van klimaatverandering en wordt het doel nagestreefd om in 2050 een klimaatveerkrachtige samenleving te zijn.

In deze strategie wordt een nieuwe nadruk gelegd op het stimuleren van de aanleg van groene daken en groene gevels als oplossingen om de infrastructuur meer klimaatbestendig te maken. Sempergreen ondersteunt als lid van het World Green Infrastructure Network actief de groei van groene infrastructuur om in de EU een duurzamere samenleving te creëren.

Aanpassing aan klimaatverandering

Terwijl de EU nog steeds maatregelen treft om klimaatverandering zoveel mogelijk te voorkomen, zijn de effecten ervan al aanwezig over de gehele wereld. De strategie van de Europese Commissie benadrukt het belang om de samenleving zo goed mogelijk aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering. Maatregelen om dit aanpassingsvermogen te verbeteren zullen een integraal onderdeel worden van al het geschikte beleid in de EU. Om snellere resultaten te kunnen boeken, zal de Europese Commissie ook investeren in het versnellen van de uitvoering van deze aanpassingsacties. De EU richt zich erop om in 2050 een klimaatveerkrachtige samenleving te zijn, wat betekent dat het zo goed mogelijk aangepast en voorbereid moet zijn op de effecten van klimaatverandering.

Voordelen van natuurinclusief ontwerpen & bouwen

Een van de manieren waarop de EU streeft om klimaatveerkrachtiger te worden, is het ondersteunen van groene oplossingen binnen stedelijk gebied. Natuurinclusief bouwen met groene daken of groene gevels in plaats van kunstmatige materialen is een effectieve en betaalbare manier om ons aan te passen aan klimaatverandering. 

Green city advantagesGroene daken en gevels hebben veel voordelen binnen stedelijke gebieden

Sempergreen ondersteunt EU beleid als actief lid van WGIN

Het belichten van de oplossingen die groene infrastructuur kan bieden voor de samenleving is een positieve boodschap die overeenkomt met de doelen van het World Green Infrastructure Network (WGIN). Deze non-profit focust op het pleiten voor, bevorderen van, en het creëren van bewustwording over de economische, milieu gerelateerde en sociale voordelen van stedelijke groen, inclusief groene gevels en daken. Sempergreen is actief lid binnen het WGIN EU-Chapter. Deze organisatie pleit voor meer EU beleid en ontwikkelingen met betrekking tot de groene infrastructuur en draagt kennis bij over de voordelen die groene daken en gevels kunnen bieden. Dit sluit aan op de missie van Sempergreen om de wereld elke dag een stukje groener te maken.

 

Lees hier meer over de visie & missie van Sempergreen