Sempergreen en kennisplatformen

Sempergreen is als kennispartner verbonden aan diverse platformen en werkt nauw samen met verschillende natuurorganisaties. Lees hieronder meer over deze organisaties.

Architectenweb

Architectenweb

Sempergreen is als partner verbonden aan Architectenweb.nl. Architectenweb is hét online platform voor architecten in Nederland en België. Er is geen ander platform dat zo intensief gebruikt wordt door Nederlandse architecten als Architectenweb. Architecten kunnen via een breed palet aan mogelijkheden vakinhoudelijke informatie inwinnen en delen. Via Architectenweb treed Sempergreen in kwalitatieve dialoog met architecten, niet alleen via de website, maar ook tijdens netwerkbijeenkomsten en congressen.

Bekijk Sempergreen op Architectenweb.nl

 

Vogelbescherming Nederland

Vogelbescherming

Vogelbescherming Nederland, opgericht in 1899, is een onafhankelijke, landelijke natuurbeschermingsorganisatie die zich inzet voor de bescherming van alle in het wild levende vogels en hun leefgebieden. Ze wordt hierbij ondersteund door ruim 140.000 leden, bedrijven, fondsen en instellingen. Binnen de samenwerking tussen Sempergreen en Vogelbescherming staat kennisuitwisseling en het ontwikkelen van vogelvriendelijke producten centraal. Vanuit deze samenwerking is het groene vogeldak ontstaan, een speciaal voor stadsvogels ingericht groendak. Zo maken we de steden gezamenlijk vogelvriendelijker.

Meer over Vogelbescherming Nederland

 

De Vlinderstichting

Vlinderstichting

De Vlinderstichting is dé organisatie die kennis over vlinders en libellen bundelt. Ze maakt zich sterk voor het behoud en herstel van vlinders en libellen in Nederland en Europa. Samen met De Vlinderstichting heeft Sempergreen onderzoek gedaan naar de functionele bijdrage van een groendak aan de biodiversiteit in stedelijk gebied. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek is het Biodiversiteitspakket ontwikkeld, voor het toevoegen van nestgelegeheid, beschutting en voeding aan een Sedumdak. Zo wordt de ecologische waarde ervan verhoogt. Een ander product wat gezamenlijk tot stand is gekomen, is de Bees & Butterfliesmat. Met deze vegetatiemat wordt een groendak met een rijke mix aan waard- en nectarplanten gecreëerd, wat een grote aantrekkingskracht heeft op bijen en vlinders.

Meer over De Vlinderstichting

 

 Green Business Club Bunnik (GBCB)

Sempergreen is lid van de Green Business Club Bunnik, een lokale impactorganisatie die bijdraagt aan de verduurzaming van de Gemeente Bunnik. Samen met andere lokale bedrijven, zoals Vrumona, Postillion Hotel, NS en Koninklijke BAM Groep, initiëren we klimaatadaptieve projecten in de spoorzone van Bunnik. In 2021 is onder meer het blauw-groene Detentiedak geïnstalleerd op het dak van Vrumona.

Meer over GBCB

 

 Nationaal Dakenplan 

In Nederland is er nog maar liefst 400 vierkante kilometer plat dak dat op meerdere vlakken maatschappelijke impact kan maken. Deze ‘braakliggende’ plekken die ons land rijk is kunnen ingericht worden voor wateropvang, energieproductie, recreatie, bewoning, en (stads)natuur. Het Nationaal Dakenplan zet zich hier voor in. Als partner deelt Sempergreen kennis en ervaring over multifunctionele (groene) daken en stimuleren we samen met (lokale) overheden, andere bedrijven, en (kennis)organisaties om onbenutte daken in Nederland een waardevolle invulling te geven.

Meer over het Nationaal Dakenplan

 

Vereniging Bouwwerk Begroeners VBB

De Vereniging Bouwwerk Begroeners (VBB) is een Nederlandse branchevereniging met ervaren leden op het gebied van het begroenen van gebouwen. Onder het motto ‘Kennis door organisatie’ streeft VBB ernaar krachten te bundelen en kennis te delen, om de markt voor groene daken en groene gevels verder te ontwikkelen. Zo is VBB een van de partijen binnen de ‘Green Deal Groene Daken’. De gedeelde kennis en kunde heeft o.a. geresulteerd in de breed gedragen ‘Richtlijn Begroeide Daken’. VBB is ook gesprekpartner op internationaal niveau als lid van de Europese Federatie Bouwerkbegroeners (EFB) en de Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau (FLL). 

In 2023 hebben de leden tevens de VBB FLL norm gelanceerd. Onder licentie van het Duitse FLL heeft de vereniging de wettelijke richtlijn vertaald, geactualiseerd en toegespitst op de Nederlandse wet- en regelgeving. De VBB FLL norm is van toepassing bij de realisatie van alle typen dak- en gevelbegroening en geldt hiermee als dé norm voor begroenend Nederland.

Meer over VBB

 

Platform Woningcorporaties

Platform Woningcorporaties is hét communicatie- en informatieplatform voor alle woningcorporaties, woningstichtingen en woningbouwverenigingen in Nederland. Woningcorporaties spelen een belangrijke rol in het verduurzamen van de woningvoorraad in Nederland. De volledige groendaksystemen - met of zonder zonnepanelen - van Sempergreen voor platte en hellende daken bieden hierin een oplossing. Deze systemen zijn zowel geschikt voor renovatie als nieuwbouwprojecten.

Meer over Platform Woningcorporaties

 

 Tuinbranche Nederland

Tuinbranche Nederland is de brancheorganisatie voor de gehele tuinketen. Met een ledenbestand die bestaat uit zowel retail (groen- en tuincentra), als leveranciers is de Tuinbranche Nederland een unieke vertegenwoordiger van de totale bedrijfskolom. Het doel van de organisatie is het leveren van een relevante bijdrage aan de gezonde ontwikkelingen van een professionele tuinbranche, in samenspraak met de leden. Duurzame ontwikkelingen, maatschappelijke betrokkenheid en aandacht voor natuur en milieu zijn hierbij belangrijke aspecten. Omdat groene daken een steeds meer belangrijker onderdeel van de tuin uitmaken past de Tuinbranche uitstekend bij Sempergreen.

MEER OVER TUINBRANCHE NEDERLAND

 

BuGG

BuGG

Sempergreen is lid van BuGG (Bundesverband GebäudeGrün). BuGG is een belangrijke vakvereniging en belangenvertegenwoordiging voor bedrijven, steden, universiteiten, organisaties en iedereen die geïnteresseerd is in de vergroening van gebouwen. Onder de slogan ‘Samen voor meer groen’ streeft BuGG ernaar bekendheid aan groene daken, groene gevels en indoor groen te creëren bij een zo groot mogelijk publiek. Dit doen zij onder andere door middel van beurzen en symposia. Daarnaast delen de leden van BuGG kennis en ervaringen. Ook werkt BuGG mee aan de bekende FLL-richtlijnen, waarin voorwaarden aan producten en installatie van groene daken en groene gevels zijn beschreven.

Meer over BuGG

 

WGIN

WGIN

Sempergreen is lid van WGIN (World Green Infrastructure Network), een wereldwijd netwerk van professionele organisaties die actief zijn in de markt van groene infrastructuur. Het EU-Chapter binnen WGIN pleit specifiek voor meer EU-beleid en ontwikkelingen met betrekking tot stedelijk groen, zoals de vernieuwde EU-strategie voor klimaatadaptatie. Samen willen we een wereldwijde motivator zijn voor de toepassing van groene infrastructuur in steden. Ook wordt onderling kennis gedeeld en onderzoek gedaan in samenwerking met universiteiten en hogescholen.

MEER OVER WGIN

 

Green Roof Organisation

Green Roof Organisation (GRO)

Sempergreen is als leverancier lid van de Green Roof Organization (GRO), een onafhankelijke samenwerkingsverband zonder winstoogmerk, opgericht ter ondersteuning en ontwikkeling van de Britse groendakindustrie. GRO vertegenwoordigt alle takken van de Britse groendakindustrie, waaronder fabrikanten en leveranciers van groendaksystemen en dakbedekking, gespecialiseerde aannemers uit de dak- en hoveniersectoren, en partners waaronder brancheorganisaties, NGO's, verzekeringsmaatschappijen, academici, ecologen, ontwerpers en architecten.

Meer over GRO