Eerste Nederlandse Detentiedak voor frisdrankleverancier Vrumona

Geplaatst op dinsdag 09 november, 2021

Op het bedrijfspand van Vrumona in Bunnik is vorige maand het eerste Detentiedak van Nederland geplaatst. Een samenwerking binnen Green Businessclub Bunnik. Op 8 november is het 588 m² tellende groendak feestelijk geopend door lokaal wethouder Jocko Rensen. Dankzij dit innovatieve groendakconcept zal de kans op wateroverlast door extreme neerslag op het terrein drastisch worden verminderd.

Innovatief blauw-groendakconcept tegen wateroverlast

Het Detentiedak is een groendaksysteem waarbij het regenwater dat op het dak valt tijdelijk wordt opgevangen en vervolgens vertraagd wordt afgevoerd. Bij een normaal dak, zonder begroeiing, komt de neerslag onmiddellijk via de regenpijp in het riool terecht. In dat geval kan het bij hoosbuien gebeuren dat de riolering overspoeld wordt en de straten blank komen te staan. Een Detentiedak kan zelfs in volledig verzadigde toestand hemelwater bergen en op gecontroleerde wijze afvoeren. Hierdoor voldoet het groendaksysteem aan de waterparagraaf, hemelwaterverordening en/of andere, groeiende eisen van gemeenten en waterschappen.

Vrumona's nieuwe Detentiedak werd op 8 november feestelijk geopend. V.l.n.r. Jocko Rensen (wethouder Bunnik), Evelien Sanders - de Boer (General Manager Vrumona), Stephan Beerends (Directeur Sempergreen)
Vrumona's nieuwe Detentiedak werd op 8 november feestelijk geopend, met o.a. (v.l.n.r.) Jocko Rensen (wethouder Bunnik), Evelien Sanders - de Boer (General Manager Vrumona), en Stephan Beerends (Directeur Sempergreen).

Gezonde voedingsbodem

Binnen de provincie Utrecht zijn de laatste jaren meerdere groene initiatieven ontstaan waaraan ook bedrijven mee kunnen doen. Zo heeft Detentiedak-leverancier Sempergreen kortgeleden de Intentieverklaring Klimaatadaptief Bouwen van de Provincie Utrecht ondertekend met het doel om de regio Utrecht klimaatrobuuster te maken. Ook zijn zowel Vrumona als Sempergreen participant van Green Business Club Bunnik. Dankzij dit groene initiatief zijn de bedrijven met elkaar in contact gekomen en hebben ze dit ambitieuze project weten te realiseren.

Evelien Sanders-De Boer, General Manager Vrumona: “Dit groene dak is een prachtig voorbeeld van lokale samenwerking en sluit perfect aan bij de circulaire en duurzame missie die we binnen Vrumona hebben. Water is een cruciaal onderdeel van ons product en een goede watervoorziening op ons terrein is van groot belang.”

Sjors Wessels van Sempergreen, participant van Green Business Club Bunnik: “Wij zijn erg blij met de uitgebreide samenwerking die tot stand is gekomen om dit innovatieve project te realiseren. Het laat zien dat lokale initiatieven op het gebied van duurzaamheid een gezonde voedingsbodem kunnen zijn voor projecten die de regio klimaatrobuuster maken. Zo zet Vrumona met behulp van dit initiatief een mooie eerste stap op het gebied van de waterproblematiek rondom het bedrijventerrein.”

Voorverkenning met behulp van waterschap

Aan het begin van het traject, binnen de projectgroep klimaatadaptatie van GBC Bunnik, hebben de partijen samen met Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden zaken in kaart gebracht die binnen het gebied kunnen zorgen voor wateroverlast. Hieruit bleek dat het terrein overwegend versteend was en baat zou hebben bij een Detentiedak. Dit groendaksysteem zorgt ervoor dat water vertraagd wordt afgevoerd en zo het rioolsysteem bij extreme neerslag ontlast. Zo wordt een groot deel van het waterprobleem in het gebied opgelost.

Installatie binnen twee dagen

Voor de installatie heeft Sempergreen samengewerkt met meerdere partijen. De aanbreng van een nieuwe laag bitumen is door Van Doorn Dakspecialist gedaan. Vervolgens hebben De Dakdokters het Detentiedak geïnstalleerd. Het groendak van 588m2, verdeeld over twee dakvlakken, is binnen twee dagen gerealiseerd.


Installatie van het Detentiedak in oktober 2021
Het groendak werd in oktober 2021 geïnstalleerd door De Dakdokters.

Andere voordelen van een Detentiedak

Het Detentiedak is toepasbaar op daken met een helling tot 2⁰. Daarnaast is het een lichtgewicht systeem. Deze twee voordelen zorgen ervoor dat een Detentiedak ook geplaatst kan worden op bestaande gebouwen, omdat deze vrijwel altijd op afschot liggen en niet altijd veel gewicht kunnen dragen. De toplaag bestaat uit Sedum. Deze sterke plantjes kunnen extreme temperaturen weerstaan en absorberen, net als andere planten, CO2 en fijnstof. Daarnaast heeft het groendak een verkoelend effect op de omgeving, zowel binnen als buiten het gebouw. Ook helpen de planten met het verbeteren van de lokale biodiversiteit. Tot slot is het dak de meest efficiënte locatie om water te bergen, zodat de rest van het perceel vrijkomt voor andere zaken.

Het groendak van bovenaf
Het nieuwe dak, vlak na installatie

De opbouw van een Detentiedak

Het unieke aan het Detentiedak is de opbouw. Het groendak bestaat uit vier lagen:

  1. Sempergreen® Sedummixmat: de toplaag bestaat uit vegetatiematten, voorbegroeid met 6-8 verschillende Sedumsoorten.

  2. Knauf Urbanscape® Green Roll: deze waterabsorberende tussenlaag absorbeert het water volledig gelijkmatig over het hele dak en dient tevens als groeilaag voor de vegetatiemat.

  3. Sempergreen Bergingslaag HC40/60: deze honingraatvormige tussenlaag dient als tijdelijke waterkolom in het geval van extreme neerslag. Door de samenwerking met de onderliggende Detentielaag kan het water tijdelijk worden opgeslagen in deze laag.

  4. Sempergreen Detentielaag T5: deze onderste laag is de vertragende factor in het geheel. De laag bestaat uit duizenden draden die machinaal naast elkaar zijn gestikt. Deze stiksels zorgen er, in combinatie met de hydrofobe onderzijde, voor dat het water middels onderdruk wordt opgestuwd in de bergingslaag. Het overtollige regenwater kan hierdoor tot wel 24 uur of langer worden vertraagd. De lengte van de vertraging is afhankelijk van de precieze projectspecificaties.

Meer informatie over het Detentiedak vindt u op www.detentiedak.nl.

Perzikstenen

Daarnaast werd er bij dit Detentiedak gebruik gemaakt van een duurzame randafwerking van Nocciolo bestaande uit van reststroom afkomstige perzikstenen (ook wel perzikpitten genoemd). Perzikstenen rotten niet, zijn bestendig tegen algengroei en nemen geen vocht op, waardoor ze niet schimmelen. Ook hebben ze een levensduur van meer dan 30 jaar, waardoor ze een uiterst duurzame oplossing zijn voor het project.  

Het Sedumdak met perzikstenen