Sempergreen ondertekent Intentieverklaring Klimaatadaptief Bouwen

Geplaatst op donderdag 14 oktober, 2021

Sempergreen heeft de intentieverklaring ‘Regionale afspraken Klimaatadaptief Bouwen’ ondertekend. Dit is een initiatief van de Provincie Utrecht waarin zij deCEO Corné van Garderen bij de ondertekening van de intentieverklaring ambitie heeft uitgesproken om, in samenwerking met de regio, de bebouwde omgeving van de gehele provincie Utrecht voor 2050 klimaatbestendig en waterveilig te maken. Het initiatief Klimaatadaptief Bouwen biedt hierin concrete stappen voor het klimaatrobuust maken van gebouwen. Door in gesprek te gaan met diverse stakeholders zijn er gezamenlijke afspraken tussen overheid en de markt gemaakt. Deze zijn opgenomen in de intentieverklaring.

Corné van Garderen, CEO Sempergreen Group: “Sempergreen werkt graag samen met lokale overheden om een toekomstbestendige wereld te creëren. Deze intentieverklaring past geheel binnen onze visie. Alleen door middel van onderlinge samenwerking kunnen wij op een effectieve manier oplossingen inzetten binnen het complexe klimaatvraagstuk. Onze groene dak- en gevelsystemen leveren hieraan een waardevolle bijdrage.

Provincie Utrecht deelt ambitie met stakeholders

“We staan voor een grote uitdaging, waarbij ieder vakgebied een bijdrage kan leveren. Alleen door nauwe samenwerking met de sector, kan er echt effectief gewerkt worden aan slimme aanpassingen die de gevolgen van het extreme weer op onze samenleving beperken.” – Gedeputeerde Hanke Bruins Slot

Om de bebouwde omgeving in de provincie Utrecht klimaatrobuust te maken, heeft de regionale overheid samenwerking gezocht met alle relevante stakeholders. In de afgelopen periode hebben de adviesbureaus &Flux en Tauw, in opdracht van de Provincie Utrecht, met gemeentes, waterschappen, bouwers, ontwikkelaars en maatschappelijke organisaties gesproken over de vraag of deze ambitie gedeeld wordt en wat ervoor nodig is om het te halen. Er bleek een enorme drive om tot afspraken te komen tussen de markt en de overheid. Dit heeft geleid tot het opstellen van de intentieverklaring ‘Regionale afspraken Klimaatadaptief Bouwen’ [pdf]. Begin januari 2022 zullen de stakeholders samenkomen tijdens de ‘Resilience Sprintdagen Utrecht’.

Groen speelt belangrijke rol binnen Klimaatadaptief Bouwen

“Een van de belangrijkste ingrediënten van de klimaatbestendige wijk is veel groen, met daarbij zo min mogelijk verharding en veel ruimte voor water”, aldus Sander van der Wal, medeoprichter van &Flux. Hij is vooral enthousiast over het toevoegen van groen, omdat het niet alleen voor een prettige leefomgeving zorgt, maar ook verkoeling oplevert, tijdens een heftige regenbui water vasthoudt en biodiversiteit stimuleert. “Met groen kun je een heleboel opgaves tegelijk bedienen. Daarom hebben we nu afgesproken: ‘Groen bouwen moet, tenzij het niet anders kan’.”

Ook aansluiten?

Wilt u als organisatie ook aansluiten bij dit initiatief? Dan kunt u contact op nemen met de provincie Utrecht via klimaatadaptatie@provincie-utrecht.nl.

Om deze ambities te stimuleren heeft de provincie Utrecht een subsidieregeling ter waarde van 1,8 miljoen euro ter beschikking gesteld voor inwoners, bedrijven, instellingen en organisaties die willen bijdragen aan het vergroenen en klimaatbestendig maken van steden en dorpen binnen de provincie.
Klimaatrobuust bouwen met groene gevels en groene daken
Klimaatrobuust bouwen met groene gevels en groene daken