Het water komt eraan..

Geplaatst op woensdag 01 november, 2017

Het water komt eraanWater is van levensbelang en speelt een grote rol in de leefbaarheid van een stad. Leefbaarheid die steeds meer onder druk komt te staan door de invloed van klimaatverandering. Voor veel mensen is klimaatverandering nog steeds een abstract gegeven. Toch worden we inmiddels met de neus op de feiten gedrukt: hittegolven, straten die blank staan door stortbuien, en een toename van hevige stormen. Dit biedt enorme uitdagingen om onze steden meer klimaatbestendig in te richten, zodat ze ook in de toekomst leefbaar en veilig blijven. Maar hoe pakken we dit nu concreet aan? Een belangrijke rol hierin is weggelegd voor klimaatadaptief bouwen en watermanagement in de stad.

Klimaatbestendige stad

Het ontwikkelen van een klimaatbestendige stad vraagt om een nauwe samenwerking tussen alle betrokken partijen. Van gemeenten en waterschappen tot (landschaps)architecten en hoveniers. Op Prinsjesdag 2017 werd voor het eerst het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie gepresenteerd: een gezamenlijk plan van gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk, voor een versnelde aanpak van wateroverlast, hittestress, droogte en de gevolgen van overstromingen. Onderdeel van het plan is de klimaat-stresstest. Alle gemeenten in Nederland moeten uiterlijk 2019 een stresstest uitvoeren om knelpunten op het gebied van onder meer wateroverlast in kaart te brengen.

Watermanagement begint op het dak

Het belang van meer groen is cruciaal bij het ontwikkelen van een regenbestendige stad. Om het overvloedige hemelwater aan te kunnen, is het noodzakelijk om zoveel mogelijk waterbuffers te creëren. Platte en hellende daken bieden een enorm potentieel aan ruimte voor meer groen in de stad. Zo vormt een groendak bijvoorbeeld een natuurlijke waterbuffer voor regenwater. De beplanting absorbeert een deel van het water en het onderliggende systeem vangt de rest op. Door middel van verdamping keert het water weer terug in de atmosfeer of wordt vertraagd afgegeven aan het riool. Dit wordt ook wel waterretentie genoemd. Zo wordt de piekbelasting op het riool verminderd en daaruit voortvloeiende overstromingen gereduceerd.

Tekst gaat verder onder afbeelding
Watermanagement in de stadWatermanagement in de stad - illustration by Natasha de Sena, Wageningen Environmental Research

Circulair met water leren omgaan

De groene daken en groene gevelsystemen van Sempergreen leveren een belangrijke bijdrage aan watermanagement in stedelijk gebied. Sander Scheper, projectadviseur bij Sempergreen: “We zijn ons ervan bewust dat een groendak alleen niet afdoende is om de ruimtelijke inrichting in Nederland klimaatbestendig te maken, maar dat het onderdeel uitmaakt van een groter geheel, waarbij het van groot belang is om circulair met water te leren omgaan.”

Testen van groendaksystemen

Sempergreen doet continue onderzoek naar de mogelijkheden op dit gebied. Zo wordt er nu bijvoorbeeld uitgebreid getest wat het effect is van de verschillende typen opbouwen en toepassingen voor groendaken (lichtgewicht, biodivers en hellend) op de afvoer van hemelwater en de belasting van het riool. Hoeveel regenwater wordt er vastgehouden? Hoelang duurt het voordat het regenwater de afvoer heeft bereikt? Dit zijn vraagstukken die Sempergreen hiermee inzichtelijk wil gaan maken.

Uiteindelijk vormt dit alles een belangrijke schakel in het creëren van ‘Water Smart Cities’; steden waar water niet meer wordt gezien als overlast, maar als een natuurlijke hulpbron. Zo leren we om te leven met water in plaats van er tegen te vechten.
Testlaboratorium Sempergreen
Testlaboratorium Sempergreen