Sempergreen kwekerijen optimale biotoop voor weidevogels

Geplaatst op maandag 28 september, 2020

Wist je dat niet alleen groene daken en gevels vogels aantrekken? Ook de kwekerijen van Sempergreen worden veel bezocht, voornamelijk door weidevogels. In Nederland neemt het aantal weidevogels in hoog tempo af. Om de weidevogels op de kwekerijen te beschermen, werkt Sempergreen al enkele jaren samen met de weidevogelbescherming. Elk voorjaar wordt het aantal nesten van onder andere kieviten, scholeksters en de kleine plevier geteld en actief beschermd. In dit artikel vertellen we meer over weidevogelbescherming, de aanpak van Sempergreen en wat de resultaten ervan zijn.

De kwekerijen van Sempergreen krijgen vaak bezoek van de kievit, scholekster en kleine plevier

Van links naar rechts: kievit, scholekster, kleine plevier. Bron: Wikipedia

Wat is weidevogelbescherming?

Onder weidevogelbescherming vallen alle maatregelen die het doel hebben om weidevogels te beschermen. Dit kan op drie manieren aangepakt worden; je kunt de vogels in het veld directe bescherming bieden (nestbescherming), je kunt ze beschermen doordat je de biotoop verbetert (beheersmaatregelen) en door behoud van pleisterplaatsen en overwinteringsgebieden.

  • Nestbescherming: vrijwilligers, agrariërs en loonwerkers zoeken en markeren samen weidevogelnesten. De boer of loonwerker kan zo de locatie van het nest zien, zodat hij er rekening mee kan houden bij de werkzaamheden op het land.
  • Beheersmaatregelen: Hierbij kan gedacht worden aan verlaat maaien, kruidenrijk grasland, voorbeweiden, het creëren van plas-dras-situaties en randenbeheer.
  • Behoud van pleisterplaatsen en overwinteringsgebieden: tijdens de vogeltrek stoppen weidevogels op zogenoemde pleisterplaatsen om aan te sterken. Zonder deze gebieden zouden vele vogels de trek niet overleven. Daarom is het behoud ervan essentieel.

Weidevogelbescherming door Sempergreen

Sempergreen kweekt vegetatiematten voor toepassing op groene daken en bodembedekking. De kwekerijen in en om Odijk, waar verschillende soorten vegetatiematten worden gekweekt, zijn een gunstige biotoop voor weidevogels zoals kieviten, scholeksters en de kleine plevier om te foerageren en te broeden.

Sempergreen werkt altijd vanuit respect voor elkaar en de natuur. Daarom neemt de organisatie, bij alles wat zij doet, mens, dier en milieu als uitgangspunt. Vanaf eind maart tot in juni beschermen de medewerkers van Sempergreen, samen met vrijwilligers van de weidevogelbescherming, de nesten op de percelen en monitoren ze hoe het met de jonge vogels gaat.

Scholekstergezin op de kwekerij van Sempergreen

Zo worden de weidevogels beschermd

Weidevogelbescherming wordt bij Sempergreen op de volgende twee manieren uitgevoerd:

  1. De nesten worden gemarkeerd, zodat ze gespaard kunnen blijven tijdens de uitvoering van kwekerijwerkzaamheden, zoals maaibeurten.
  2. Voorafgaand aan de leveringen vanaf de kwekerij worden nesten – indien noodzakelijk – verplaatst door vrijwilligers

Dit gebeurt op basis van een tweewekelijkse planning. Daarnaast is Sempergreen gestart met het inzaaien van akkerrandenmengsel op stukken ongebruikt akkerland. De bloeiende akkerranden trekken insecten aan, waardoor er voor de vogels weer meer voedsel aanwezig is in de directe omgeving.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een bericht gedeeld door Sempergreen Group (@sempergreen) op

Resultaten weidevogelbescherming kwekerijen Sempergreen

Sempergreen is in contact gekomen met de weidevogelbescherming na een tip van een boer uit de omgeving die zag dat er veel weidevogels op de kwekerij aanwezig waren. Sinds het voorjaar van 2018 is er gestart met het bijhouden van het aantal weidevogelnesten op onze kwekerijen.

De weidevogels die op de kwekerijen van Sempergreen broeden zijn de kievit, de kleine plevier en de scholekster. De meeste nesten en eieren die de medewerkers en vrijwilligers hebben gevonden, zijn van de kievit. Op de tweede en derde plaats komen de kleine plevier en de scholekster.

Grafiek: gevonden nesten per vogelsoort 2018-2020

Qua gevonden nesten was 2019 een topjaar. Ook was 2019 een goed jaar voor de kleine plevier en scholekster. Toen kwamen percentueel gezien de meeste eieren uit.

Grafiek: uit-percentage per vogelsoort

Voor 2020 zijn korte tijd geleden de eerste resultaten binnengekomen. Ook dit jaar zijn er veel nesten gevonden, maar relatief minder uitgekomen. Dit kan volgens Freerk de Boer, coördinator weidevogelbescherming Kromme Rijnstreek, komen doordat ze worden opgegeten door roofdieren (predatie), doordat er iets misgaat bij werkzaamheden, of doordat de broedende vogel het nest verlaat voordat de eitjes uitkomen. Verdere analyse hierover moet nog uitsluitsel bieden.

Grafiek: gevonden vs. uitgekomen nesten

Enthousiaste weidevogelbescherming

De kwekerijen blijken dus inderdaad een goede biotoop voor weidevogels. De Weidevogelbescherming was tot slot zeer te spreken over het enthousiasme bij de Sempergreen medewerkers. Uiteraard doet Sempergreen in 2021 ook weer mee.

Ook weidevogelbeschermer worden?

Iedereen kan een bijdrage leveren om deze prachtige vogels te beschermen. Wil jij ook vrijwilliger worden? Bezoek de website van de weidevogelbescherming voor meer informatie:

Website weidevogelbescherming


Woon je in de Kromme Rijnstreek en ben je geïnteresseerd in lokaal natuurbehoud? Neem dan een kijkje op anvkrommerijnstreek.nl.
 

Jonge kievit op de kwekerij van Sempergreen