Albert Heijn

 • Albert Heijn 1
 • Albert Heijn 2
 • Albert Heijn 3
 • Albert Heijn 4
 • Albert Heijn 5
 • Albert Heijn 6
 • Albert Heijn 7
 • Albert Heijn 8
 • Albert Heijn 9
 • Albert Heijn 10
 • Albert Heijn 11
 • Albert Heijn 1
 • Albert Heijn 2
 • Albert Heijn 3
 • Albert Heijn 4
 • Albert Heijn 5
 • Albert Heijn 6
 • Albert Heijn 7
 • Albert Heijn 8
 • Albert Heijn 9
 • Albert Heijn 10
 • Albert Heijn 11
 • Over dit project
 • Gebruikte producten
 • Vergelijkbare projecten

Wegens de beperkte ruimte in de oude stad van Brielle zocht AH naar een beter te bereiken locatie buiten het centrum. Gekozen is voor het iconische schootsveld, net buiten de stadspoort. Het ontwerp vindt de balans tussen de leegte en wijdsheid van het schootsveld, terwijl het zich opent naar de straat.

Ontwerp 

Het programma van de winkel vraagt om een efficiënte winkelruimte met opslag, expeditie ruimte en kantoren. Daarnaast zijn de ontsluiting en het parkeerterrein integraal onderdeel van het ontwerp.   Het gebouw schikt zich naar het landschap van het schootsveld. Het maaiveld is opgetild en over het gebouw gelegd. Hierdoor wordt de winkel onderdeel van het groene landschap en wordt het beeld  vanaf de vesting niet langer verstoord. Om dit te realiseren is gebruik gemaakt van Sempergreen Sedummixmatten.   


Vier houten huisjes

De vier houten huisjes op het dak refereren aan de oorspronkelijke kleinschalige gebouwen die vroeger in het schootsveld toegestaan waren. In geval van een aanval op de vesting moesten deze gebouwtjes snel kunnen worden verwijderd en mochten daarom uitsluitend uit brandbaar materiaal bestaan. In dit ontwerp fungeren ze als kantoorruimte en technische ruimte; de gevels van de huisjes omvatten niet alleen de kantoren, maar ook de installaties van de airco en de koelingen.   


Zichtlijnen op groen landschap

De cortenstalen wand, die om het gebouw loopt, is doorgezet om ook de parkeerplaats en entree te omsluiten. Het parkeren is meegenomen als onderdeel van het totale ontwerp. Vanaf de parkeerplaats verzorgen enkele openingen in de cortenstalen wand zichtlijnen op het groene landschap en de vesting.  

Opgetild landschap

De winkel lijkt vanaf de vesting te verdwijnen, maar is vanaf de openbare weg juist zeer zichtbaar. Onder het opgetilde landschap zorgt een lange gebogen glazen wand voor openheid en transparantie van de winkel. Ook de expeditie is opgenomen onder het landschap. Een aparte expeditiestraat bevordert de veiligheid op de parkeerplaats doordat het vrachtverkeer volledig gescheiden is van het normale verkeer. 

Bron: Studio Architecture 
Architect: Studio Architecture
Aannemer: Bouwbedrijf Vrolijk
Aanleg groendak: Installatiebedrijf KleiVa b.v.