Openbare ruimte

 • Openbare ruimte 1
 • Openbare ruimte 2
 • Openbare ruimte 3
 • Openbare ruimte 4
 • Openbare ruimte 1
 • Openbare ruimte 2
 • Openbare ruimte 3
 • Openbare ruimte 4
 • Over dit project
 • Gebruikte producten
 • Vergelijkbare projecten

In het noorden van Bogota heeft de installatie van Sempergreen bodembedekking geleid tot een opvallend positieve verandering van het straatbeeld. De direct-groene Sedummixmatten - geïnstalleerd door Inbocca Design Group - maken deel uit van de nieuwe inrichting van de openbare ruimte voor de entree van het nieuwe Cortezza-gebouw in Parque de la 93. De Sedummatten beslaan een totale oppervlakte van 188 m².

Groene bodembedekking zorgt voor aangename stedelijke omgeving

Het toepassen van kant-en-klare groene bodembedekking is de perfecte oplossing gebleken voor het voorheen grijze straatbeeld. Dankzij de toepassing van groen is de gebruikerservaring in positieve zin veranderd. Een groene en natuurlijke omgeving brengt mensen bij elkaar en heeft een positief effect op de sociale cohesie in de stedelijke omgeving. Wijken met meer groen ervaren minder overlast in de vorm van agressie, geweld en vandalisme.