Speciale school

 • Speciale school 1
 • Speciale school 2
 • Speciale school 3
 • Speciale school 4
 • Speciale school 5
 • Speciale school 6
 • Speciale school 7
 • Speciale school 1
 • Speciale school 2
 • Speciale school 3
 • Speciale school 4
 • Speciale school 5
 • Speciale school 6
 • Speciale school 7
 • Over dit project
 • Gebruikte producten
 • Vergelijkbare projecten

Kiem Speciale School is een Brede School, gelegen in de buurt Sterreburg in het zuiden van Dordrecht. Kiem is een school voor kinderen met een verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperking en kinderen die langdurig ziek zijn. Kiem biedt onderwijs en zorg onder één dak. Zij geloven in de kracht van een integrale aanpak van onderwijs en zorg. Zo kunnen leerlingen zich optimaal ontwikkelen in een omgeving waarin onderwijs en zorg samenkomen.

B-onderscheiding Frisse Scholen-concept

Bij het ontwerp van de nieuwbouw van deze school, heeft architect Mecanoo de nadruk gelegd op een open, vriendelijke en veilige omgeving, waar kinderen zich thuis voelen en waar ze kunnen leren, spelen en elkaar kunnen ontmoeten. De menselijke maat en gevoel van veiligheid en geborgenheid vormden sleutelelementen in het ontwerp. Kiem behaalde een categorie B onderscheiding binnen het 'Frisse Scholen'-concept, met een gedecentraliseerd indoor klimaatsysteem. Het hellende groendak voorzien van Sempergreen Sedummixmatten droeg bij aan de duurzaamheid van dit pand.