Wijk De Kuil

 • Wijk De Kuil 1
 • Wijk De Kuil 2
 • Wijk De Kuil 3
 • Wijk De Kuil 4
 • Wijk De Kuil 1
 • Wijk De Kuil 2
 • Wijk De Kuil 3
 • Wijk De Kuil 4
 • Over dit project
 • Gebruikte producten
 • Vergelijkbare projecten

Op weg naar een klimaatneutrale wijk in 2050, dat is de ambitie van woningcorporatie Stadlander. In de wijk De Kuil in Bergen op Zoom worden hiervoor nu al belangrijke stappen gezet; 171 woningen worden klimaatadaptief gerenoveerd en verduurzaamd. Op 70 woningen worden zonnepanelen geïnstalleerd in combinatie met hellende Sedumdaken. De bewoners hebben ook de optie gekregen om een Sempergreen Sedumdak te laten plaatsen op hun berging of garagebox. De oplevering van dit grootschalige renovatieproject vindt medio 2024 plaats. 

Woningcorporatie Stadlander werkt aan groene toekomst voor huurders

Woningcorporatie Stadlander werkt aan een toekomst waarin haar huurders volledig duurzaam kunnen wonen. Wonen in een woning van Stadlander betekent wonen in een groene omgeving.  Voor de renovatie van 171 woningen in De Kuil in Bergen op Zoom heeft de corporatie in samenwerking met architectenbureau KAW en de aannemer Constructif gezocht naar zoveel mogelijk duurzame oplossingen om de wijk te vergroenen. Bewoners werden van begin tot eind betrokken bij het proces door middel van een klankbordgroep. Alle vragen en verzoeken werden tot in de kleinste details uitgewerkt. Een van de speerpunten was om de buurt klimaatadaptief te maken. Binnen dit kader zijn er hellende groendaken van Sempergreen op 70 woningen geïnstalleerd door Joru Green Solutions. Daarnaast gaat wijk De Kuil volledig van het gas af, waarbij de woningen worden gerenoveerd naar gasloze woningen.

Sociale huurwoningen bloeien op met nieuwe groene daken

Groene daken hebben een positieve uitwerking op de wijk. Niet alleen geeft het een prettige groene aanblik, maar ze dragen ook bij aan meer biodiversiteit in de wijk, het verbeteren van de luchtkwaliteit door opname van CO2 en het verminderen van omgevingsgeluid. Bovendien verlaagt het de omgevingstemperatuur. Dit heeft een positieve uitwerking op het rendement van de zonnepanelen, omdat deze beter functioneren bij lagere temperaturen. Zo floreren niet alleen de daken van de woningen, maar ook de opbrengst van de zonnepanelen. De verkoelende werking is trouwens niet alleen in de wijk merkbaar, maar draagt ook bij aan een aangenaam binnenklimaat. Met groene daken is het dus comfortabel wonen!

Hellend groendaksysteem van Sempergreen voor natuurinclusief bouwen én verbouwen

Op de hellende daken in wijk De Kuil is het dampopen hellend groendaksysteem van Sempergreen toegepast. Dit groendaksysteem biedt een oplossing voor natuurinclusief bouwen én verbouwen. Het mooie aan dit systeem is, dat het dezelfde opbouw heeft als een pannendak. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de zogenoemde groendakschaal, het ideale alternatief voor de standaard dakpan. De groendakschaal is waterkerend én bovendien ademend, net als een normale dakpan. De dakconstructie hoeft niet speciaal aangepast te worden, omdat dit groendaksysteem eenvoudig te monteren is op panlatten. Deze factoren maken dat het hellende groendaksysteem van Sempergreen uitermate geschikt is voor zowel nieuwbouw als renovatieprojecten.

Architect: KAW architecten
Aannemer: Constructif
Groendakinstallateur: JORU Green Solutions BV