Detentiedaken en Retentiedaken tegen wateroverlast

Geplaatst op donderdag 08 juli, 2021

Er komt steeds vaker wateroverlast voor in Nederland. Vooral de hevigheid van de buien, gecombineerd met langere droge periodes zorgen ervoor dat bij hoosbuien delen van ons land overstromen. Denk hierbij aan de recente overstromingen in meerdere provincies zoals Limburg, Overijssel en Zeeland. Dit komt omdat de bestaande rioleringen hier niet op zijn berekend. Detentiedaken en retentiedaken bieden de oplossing voor dit probleem.

Toename in aantal hoosbuien

Als effect van klimaatverandering is er een toename van het aantal extreme regenbuien in Nederland. Op veel plekken in het land staan regelmatig de straten blank. Sterker nog, het aantal piekbuien per jaar zal alleen nog maar meer gaan stijgen. Dit zorgt voor een onhoudbare situatie voor ons rioolstelsel en dit zal in de toekomst nog meer waterschade opleveren door de steeds vaker terugkerende hoosbuien.

Het aantal extreme buien in Nederland stijgt steeds meer
Het aantal extreme buien in Nederland stijgt steeds meer

Maatregelen vanuit gemeenten en waterschappen

Om onze steden toekomstbestendig te maken, treffen gemeenten en waterschappen maatregelen. Zo hebben steeds meer gemeenten een waterparagraaf en/of een hemelwaterverordening opgesteld. De waterparagraaf stelt eisen aan nieuwbouw, verbouwingen en renovaties omtrent de opvang en berging van regenwater. Met de hemelwaterverordening stellen gemeenten regels over het lozen van afvloeiend hemelwater. Via deze verordening kan een gemeente afdwingen dat er waterberging wordt gerealiseerd, zowel bij nieuwbouw als bestaande bouw.

“De Gemeente Amsterdam heeft op 26 april 2021 een hemelwaterverordening vastgesteld. Deze verordening regelt een verplichting voor nieuwe gebouwen en voor bestaande gebouwen die ingrijpend worden gerenoveerd (…) om per vierkante meter minimaal 60 liter hemelwater te bergen en dit hemelwater over de opvolgende 60 uur af te voeren.”

Waterberging in de grond

Om zich aan deze regels te kunnen houden hebben architecten, projectontwikkelaars en woningcorporaties de keuze uit verschillende oplossingen bij het bouwen of renoveren van gebouwen. Zo kunnen ze waterbergingssystemen in de grond aanbrengen in de vorm van wadi’s (voor tijdelijke opslag), infiltratiekratten of watertanks. In de laatste twee gevallen kan het opgevangen water opnieuw gebruikt worden, alleen kost het veel ondergrondse ruimte en brengt men hiermee geen groen terug in het stedelijk gebied.

Oplossingen wateroverlast: watertank, wadi, infiltratiekratten
Van links naar rechts: watertank, wadi, infiltratiekratten

Detentie- en Retentiedaken tegen wateroverlast

Visualisatie van een stad bij gebruik Detentie- en Retentiedaken tijdens hevige neerslag De Sempergreen Detentie- en Retentiedaken bieden de oplossing door regenwater op te vangen op het dak. Bijna 50% van de Nederlandse daken zijn plat. Dit komt neer op zo’n 600 vierkante kilometer plat dak. Door deze grotendeels onbenutte ruimte te gebruiken kan regenwater op een efficiënte manier geborgen worden zonder dat er een gat in de grond gegraven moet worden. Dit is vooral zinvol in stedelijk gebied met weinig ruimte en bij bestaande bouw. Daarnaast leveren deze waterbergende groendaken ook nog extra voordelen op. Denk daarbij aan de verhoging van de lokale biodiversiteit, het verlengen van de levensduur van de dakbedekking en verkoeling van de binnen- en buitenruimte. Zowel Retentie- als Detentiedaken kunnen voldoen aan de eisen en wensen van gemeente of waterschap.

Detentiedak voor toepassing bestaande bouw

Het Sempergreen Detentiedak is een bewezen en innovatief groendakconcept dat in tegenstelling tot Retentiedaken ook toepasbaar is op bestaande bouw. Dit komt omdat het Detentiedak een lichtgewicht groendaksysteem is dat ook geplaats kan worden op daken met een afschot tot 2⁰. Door de unieke opbouwlagen is het Detentiedak in staat om zelfs in verzadigde toestand nieuwe hoosbuien volledig te bufferen en op een gecontroleerde wijze af te voeren waardoor de kans op wateroverlast op een project wordt geminimaliseerd.

Download technische tekeningen Detentiedak

Retentiedak voor waterberging nieuwbouw

Het Retentiedak is een populaire waterbergingsoplossing voor nieuwbouwprojecten, met daken zonder afschot. Sempergreen biedt verschillende Retentiedaksystemen: naast Sedumvegetatie is het ook mogelijk om het dak met kruiden, wilde boemen of waard- en nectarplanten te bedekken en zo de ecologische waarde ervan te verhogen. Dit waterbergende groendaksysteem kan ook in combinatie met zonnepanelen worden toegepast.
Sempergreen retentiedak systemen
Van links naar rechts: Retentiedak Sedum, Retentiedak Sedum lichtgewicht, Retentiedak Aroma, Retentiedak Biodivers

Download technische tekeningen Retentiedaken

Er zijn dus genoeg manieren waarop neerslag kan worden geborgen. Wij in Nederland hebben ervaring met het omgaan met water. Laten wij samen ook deze waterproblematiek oplossen!

Fiscaal voordeel bij investering in waterberging op het dak

Nog een bijkomend voordeel: ondernemers en woningcorporaties die investeren in een Retentie- of Detentiedak komen in aanmerking voor fiscaal voordeel via de MIA\Vamil-regelingen. Met de Vamil-regeling kan bijvoorbeeld 75% van de kosten van een milieuvriendelijke investering van de winst worden afgeschreven.

Meer weten over Detentie- en Retentiedaken?

Wilt u weten wat de toegevoegde waarde van een Detentie- of Retentiedak is voor uw project? Of zoekt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met één van onze adviseurs via onderstaande button. Zij helpen u graag!

Contact opnemen