Groen Geld – De economische waarde van het vergroenen van uw gebouw

Geplaatst op donderdag 28 april, 2022

Dat groen erg belangrijk is in de bebouwde omgeving is inmiddels wijdverbreid bekend. Groen levert veel klimaat- en gezondheidsvoordelen op. Toch is de toepassing van groen in en op gebouwen nog niet altijd vanzelfsprekend. Groen wordt vaak als sluitpost in de begroting gezien en in de laatste fase van een bouwproject wordt het groen soms alsnog geschrapt als het budget krap begint te worden. Een onverstandige keuze, omdat groen juist geld óplevert! In deze blog leggen we uit waarom een groen gebouw een investering is, die zich snel terugbetaalt.

Wat is groen in en op het gebouw?

Een groen gebouw is een gebouw, dat bestaat uit duurzame oplossingen. Zowel in de ontwerpfase (architect), de bouwfase, de gebruiksfase als bij de ontmanteling staat duurzaamheid, milieuvriendelijkheid en hulpbronnenefficiëntie voorop. Groene gebouwen gaan slim om met energie, water en (schaarse) materialen. Verder wordt er een gezond binnenmilieu nagestreefd en mag er geen licht- of geluidshinder optreden. Vervuiling, zoals bijvoorbeeld de uitstoot van CO2, zijn uiteraard uit den boze. Goede voorbeelden toegepast groen in of op een gebouw zijn groene daken, al dan niet in combinatie met zonnepanelen, of een groene gevel in het interieur of exterieur.

Een voorbeeld van toegepast groen op de gevel van een kantoorpandFotocredits: Groenendijk Bedrijfskleding

De economische baten van een groen gebouw

Maar wat levert die investering in een groen gebouw nu echt op? We zetten de economische voordelen hieronder voor u op een rijtje.

Uw pand wordt meer waard

Een duidelijk voordeel, wat financieel direct meetbaar is, is dat de waarde van een groen gebouw tussen de 4 en 12% hoger ligt, dan een gebouw zonder duurzame oplossingen. Uit onderzoek naar huizen is gebleken, dat woningen omgeven door groene en blauwe elementen gemiddeld een hogere WOZ-waarde hebben, soms zelfs oplopend tot maximaal 30%.

Winkels draaien meer omzet

Mensen vinden het prettig om te vertoeven in een groene omgeving. In winkelstraten zie je dit terug in de omzet die winkels genereren. Als er veel groen aanwezig is in een winkel, of in de omgeving van winkels, verblijft het winkelend publiek langer in de winkel of de winkelstraat. Bovendien zijn klanten er bereid meer te betalen voor een product. Als gevolg hiervan draaien winkels met groen 12% meer omzet, dan winkels waar geen planten aanwezig zijn. Het groen kan in verschillende vormen toegepast worden, bijvoorbeeld door bloembakken in de winkelstraat, maar ook groene gevels in een winkel trekken erg de aandacht. Een mooi voorbeeld hiervan is de sport- en lifestyleketen Perry Sport. Gezien de beperkte en dure vierkante meters in een winkelstraat en het feit dat een groene gevel weinig ruimte inneemt, is de toepassing van verticaal groen een ideale oplossing om direct meer omzet te genereren.

Plantenwanden in winkels nemen weinig ruimte in en zorgen voor meer omzetFotocredits: Sempergreen

Dalende zorgkosten in ziekenhuizen

Voor ziekenhuizen levert het toepassen van groen veel zorgwinst op. Zo is uit wetenschappelijk onderzoek gebleken, dat patiënten tot 30% minder pijnstillers gebruiken, als ze in een groenere omgeving verblijven1. Ook is gemeten, dat als patiënten uitzicht op een groendak hebben vanuit hun ziekenhuiskamer, zij gemiddeld 1 dag korter verblijven in het ziekenhuis². Uitzicht op groen helpt mensen zelfs te herstellen van stress, wat de kans op stressgerelateerde ziektes weer kan verminderen. Door minder medicijngebruik en kortere verblijfsduur in een zorginstelling, dalen de zorgkosten aanzienlijk.

Steeds meer zorginstellingen zien de positieve impact van een groene omgeving op patiëntenFotocredits: Martin Gaissert

Hogere productiviteit door verbeterd welzijn van medewerkers

Als medewerkers zich bevinden in een groene omgeving, voelen zij zich beter en zal hun productiviteit toenemen. Een studie heeft aangetoond, dat als werknemers een 40 seconden-kijkpauze op een groendak versus een zwart dak nemen, dat diegenen die op het groene dak uitkeken minder fouten maken bij hun computertaak³. Een andere factor, die zeer storend kan zijn tijdens het uitvoeren van werk is geluidsoverlast. De combinatie van begroeiing en substraat van groene daken en gevels zorgt voor een geluidsdemping van 10dB4. Zo wordt minder geluidsoverlast ervaren tijdens werkzaamheden en kan men zich beter concentreren. Dit maakt groene daken en gevels extra interessant als toepassing in een omgeving met verkeerslawaai, spoorwegen en andere geluidsbronnen. Betere concentratie en minder fouten leiden tot een hogere productiviteit en vervolgens weer tot meer winstgevendheid voor de onderneming.

De medewerkers in dit gebouw profiteren van de voordelen van een groen kantoorFotocredits: Moreno Maggi

Verdamping van regenwater op groendak bespaart kosten voor waterzuivering

Op klassieke grijze daken wordt regenwater direct afgevoerd via het rioleringssysteem. Gemeentes hebben de zorgplicht, vastgelegd in de Waterwet, om al dit afvloeiende hemelwater doelmatig in te zamelen en te verwerken. Om de kosten van deze waterverwerking te verlagen is het doeltreffend om groene daken aan te leggen. De planten en het substraat op het groendak absorberen water, waarbij gemiddeld 50% van het regenwater door verdamping weer zal worden afgegeven aan de atmosfeer. Als alle daken in een wijk groen zouden zijn, neemt het benodigde riooloverstortvolume dus ook af met 50%. De maatschappelijke kosten voor waterzuiveringsinstallaties dalen hiermee met € 0,125 per m3 gevallen regenwater. Voor lokale overheden, zoals gemeenten, provincies en waterschappen kan het dus zeer aantrekkelijk zijn om subsidies ter verlenen aan hun inwoners voor de aanleg van groendaken, omdat ze hiermee flink besparen op de kosten voor waterverwerking.

Hoger rendement zonnepanelen in combinatie met groendak: 6% meer energie

Zonnepanelen leveren per jaar 6% meer energie op in combinatie met een groen of groenblauw dak5,6,7,8. De panelen functioneren optimaal bij een temperatuur van 25°C. Op een zwart dak kan de temperatuur op warme zonnige dagen al snel oplopen tot maar liefst 80°C, waardoor het rendement terugloopt. Zolang de planten op het groendak water kunnen verdampen, wordt het op een groendak niet warmer dan 35°C. De investering in zonnepanelen in combinatie met een groendak wordt dus snel terugverdiend door de verhoogde energieopbrengst van de pv-panelen.

Wist je dat zonnepanelen zowel met Sedumdaken als met hogere beplanting gecombineerd kunnen worden? We vertellen je graag meer over de mogelijkheden. 

Geniet van een hoger rendement op je zonnepanelen met een groendakFotocredits: Thomas Kastelein

Minder toekomstige uitgaven aan negatieve effecten van klimaatverandering

De kosten voor de negatieve effecten van klimaatverandering zullen in de toekomst alleen maar stijgen. De uiteindelijke kosten van ‘niets doen' zullen veel hoger zijn, dan nu actie ondernemen en investeren in duurzame toepassingen. Een onderzoeksteam van experts, verbonden aan 24 onderzoeksinstituten uit alle werelddelen, hebben in het wetenschapsblad Science geconcludeerd dat hoe hoger de opwarming van de aarde, hoe groter de schade aan natuurlijke systemen en hiermee uiteindelijk ook de wereldeconomie zullen zijn. Kortom, er moet nu klimaatbeleid gevoerd worden, laat staan dat het wordt uitgesteld. Het is een investering die zich in de toekomst terugbetaalt.

Een mooi voorbeeld hiervan is de airconditioning. Hoe meer de aarde opwarmt, hoe meer airconditioning er gebruikt zal worden. Airco's hebben negatieve gevolgen voor het klimaat, doordat ze relatief veel stroom verbruiken en een koudemiddel bevatten. Een airco verbruikt 15 keer zoveel stroom als een ventilator. Door klimaatadaptieve oplossingen zoals een groendak toe te passen, wordt niet alleen de temperatuur in het gebouw lager in de zomer, waardoor de airco minder hard hoeft te draaien; ook de temperatuur op het dak wordt lager, waardoor de airco efficiënter zal werken. Een investering in een groendak levert een besparing van 7% aan energiekosten zoals voor de airconditioning op.

Groene daken zorgen ervoor dat airco’s efficiënter werken en minder verbruikenFotocredits: Sempergreen

Subsidies en fiscaal voordeel op groene daken en groene gevels

Niet alleen achteraf kan een investering in een Groen Gebouw geld opleveren. Aan de start van een groen project kom je vaak al in aanmerking voor een subsidie of fiscaal voordeel. Steeds meer gemeenten, provincies en waterschappen geven subsidie op de aanleg van groene daken of groene gevels. Daarnaast bestaan er de MIA\Vamil-regelingen. Deze regelingen leveren een belastingvoordeel op bij een investering in een groen(-blauw) dak of groene gevel aan een bedrijfspand. MIA en Vamil kunnen zowel apart als samen worden ingezet. Dit hangt af van de bedrijfsmiddelen waarin je investeert. Met de zoektool van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland vind je de bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor MIA en/of Vamil.

Klik hier voor meer informatie over de MIA\Vamil-regelingen.

Investeren in een Groen Gebouw levert geld op!

Het is een gemiste kans dat regelmatig initiatieven voor duurzame toepassingen zoals groene daken en groene gevels sneuvelen in de budgetbespreking. Onterecht wordt gedacht dat een investering in groen geen geld oplevert. Bovendien is men vaak niet op de hoogte van subsidies of fiscaal voordeel. De opsomming in deze blog laat zien, dat op heel veel vlakken economische winst te behalen valt met de implementatie van groene oplossingen. Een investering in groen zal zich op korte termijn al financieel terugbetalen, niet alleen voor bedrijven en consumenten, maar ook voor overheden.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de wijze waarop uw gebouw of project vergroend kan worden? Laat u geheel vrijblijvend informeren door een van onze groenspecialisten, zij helpen u graag verder.

Contact

Bronnen:
1+2) Natuur en Gezondheid, Gezondheidsraad, (2004)
3) 40-second green roof views sustain attention, Lee e.a. (2015)
4) Sound reduction by vegetated roof tops (green roofs): a measurement campaign, T. Van Renterghem, D. Botteldooren, (2018)
5) Interaction between PV-systems and extensive green roofs, M. Köhler e.a. (2007), p 14
6) Samenvattend paper uit 2016 met vergelijking van meerdere onderzoeken
7) Variations of PV Panel Performance Installed over a Vegetated Roof and a Conventional Black Roof, Mohammed J. Alshayeb and J.D. Chang (2018)
8) Biosolar Roofs: A Symbiosis between Biodiverse Green Roofs and Renewable Energy, C. Catalano andN. Baumann (2017)