Kantoor Vrumona

 • Kantoor Vrumona 1
 • Kantoor Vrumona 2
 • Kantoor Vrumona 3
 • Kantoor Vrumona 4
 • Kantoor Vrumona 5
 • Kantoor Vrumona 6
 • Kantoor Vrumona 1
 • Kantoor Vrumona 2
 • Kantoor Vrumona 3
 • Kantoor Vrumona 4
 • Kantoor Vrumona 5
 • Kantoor Vrumona 6
 • Over dit project
 • Gebruikte producten
 • Vergelijkbare projecten

Op het kantoorpand van frisdrankenfabrikant en -leverancier Vrumona in Bunnik is een Detentiedak van bijna 600 m2 geplaatst. Met de toepassing van dit innovatie groendakconcept wordt de kans op wateroverlast door extreme neerslag flink verminderd binnen het versteende gebied. Voorafgaand aan dit project heeft de projectgroep klimaatadaptie van Green Business Club Bunnik in samenwerking met Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden in kaart gebracht wat de knelpunten waren binnen dit bedrijventerrein. Dit heeft geleid tot de realisatie van dit ambitieuze groendakproject op het bedrijfspand van Vrumona om zo klimaatschade door wateroverlast te voorkomen.

Het effect van een Detentiedak

Met de installatie van dit Detentiedak wordt een groot deel van het waterprobleem op het bedrijventerrein opgelost. Dit komt doordat regenwater vertraagd wordt afgevoerd, waarmee het rioleringssysteem bij extreme neerslag wordt ontlast. Zelfs in volledig verzadigde toestand kan het Detentiedak regenwater bergen en op gecontroleerde wijze afvoeren. Hiermee voldoet dit innovatie groendaksysteem aan de waterparagraaf of andere eisen van gemeente en waterschappen. En waar kun je het regenwater het beste opvangen? Daar waar het als eerste valt, op het dak.

Resultaten Detentiedak

Het Detentiedak reduceert op het gebouw van Vrumona de piekafvoer met 97%. Daarnaast wordt de piekafvoer met 25 minuten vertraagd en bedraagt de totale vertragingstijd 551 minuten. In totaal duurt het 38 uur en 24 minuten voordat het Detentiedak volledig is gestopt met afvoeren van regenwater.

Installatie groendaksysteem

Voor de installatie heeft Sempergreen samengewerkt met meerdere partijen, waaronder Van Doorn Dakspecialist, die de nieuwe laag bitumen heeft geplaatst. Vervolgens is het Detentiedak door De Dakdokters geïnstalleerd. Het groendak, verdeeld over twee dakvlakken, is binnen twee dagen gerealiseerd.

Dit project is een mooi voorbeeld van hoe bedrijven kunnen bijdragen aan een groenere en duurzamere wereld, en het laat zien dat we met innovatie veel kunnen bereiken.