Buffert of bergt een groendak water?

Ja, elk groendak absorbeert en buffert water. Welk groendak je het beste kunt toepassen is afhankelijk van de benodigde hoeveelheid waterberging die binnen een project gerealiseerd dient te worden én van de dakconstructie. Voor het bergen of bufferen van grote hoeveelheden regenwater tijdens piekbuien biedt Sempergreen twee groenblauwe daken: het Detentiedak en het Retentiedak.

Retentie- en Detentiedak

Regulier groendak

Groene daken bergen water in zowel de planten als de onderliggende substraat- en drainagelaag. Door middel van verdamping keert het water weer terug in de atmosfeer of wordt vertraagd afgegeven aan het riool.

Bekijk alle groendaksystemen van Sempergreen:

Systeemopbouwen

Detentiedak: lichtgewicht oplossing voor daken met afschot

Net als bij een regulier groendak hebben de planten en de substraatlaag van het Detentiedak hun waterbergende werking. Verder zorgen de onderliggende lagen ervoor dat een grotere hoeveelheid regenwater tijdelijk wordt opgevangen en vertraagd wordt afgevoerd. Daarnaast is het grote voordeel van dit dak dat het een relatief laag verzadigd gewicht heeft en op bestaande daken met een afschot van 5 graden toegepast kan worden.

Lees meer

Retentiedak: voor platte daken zonder afschot

Voor daken zonder afschot die meer water moeten bufferen dan een regulier groendak is het Retentiedak de perfecte oplossing. Het water wordt in retentiekratten opgevangen en vertraagd afgevoerd. Het Retentiedak is beschikbaar in verschillende opbouwen.

Lees meer

Groene daken tegen wateroverlast

Door de klimaatverandering neemt de hevigheid van regenbuien wereldwijd significant toe. Rioleringssystemen kunnen de grote hoeveelheid regenwater niet altijd goed verwerken. Om zoveel regenwater op te kunnen vangen, wordt waterretentie en -detentie op daken steeds belangrijker, zeker in verstedelijkt gebied waar groen ruimte heeft moeten maken voor wegen en gebouwen.

Om effectiever tegen wateroverlast op te kunnen treden en klimaatbestendiger te kunnen bouwen hebben Nederland en België de Watertoets in het leven geroepen. Onder de Watertoets vallen regels zoals de waterparagraaf en de hemelwaterverordening. Aan hand van deze toets wordt er per bouwproject gekeken of er ter plaatste voldoende rekening is gehouden met de waterhuishouding. Daar waar water minder ruimte heeft gekregen door de bouw van bijvoorbeeld een parkeerplaats, zal dit gecompenseerd moeten worden, door bijvoorbeeld een waterbergend groendak te plaatsen. Het voordeel van een groenblauw dak tegenover een waterdak is het feit dat het naast waterberging ook goed is voor de lokale biodiversiteit.

Groendak en de Watertoets