Buffert of bergt een groendak water?

Ja, elk groendak absorbeert en buffert water. Groene daken bergen water in zowel de planten als de onderliggende substraat- en drainagelaag. Door middel van verdamping keert het water weer terug in de atmosfeer of wordt vertraagd afgegeven aan het riool. De hoeveelheid waterberging die een groen dak kan realiseren is afhankelijk van de dikte en type van het substraat, drainage en toegepaste vegetatie.  

70-95% minder rioolbelasting

Door de klimaatverandering neemt de hevigheid van regenbuien over de hele wereld significant toe. Rioleringssystemen kunnen de grote hoeveelheid regenwater niet altijd goed verwerken. De laatste jaren treden rivieren steeds vaker buiten hun oevers en komen gebieden onder water te staan. De economische en milieutechnische schade hiervan is meestal groot. Om deze grote hoeveelheid regenwater op te kunnen vangen, wordt waterretentie op daken steeds belangrijker, zeker in verstedelijkt gebied waar groen ruimte heeft moeten maken voor wegen en gebouwen. Uit onderzoek is gebleken dat een vegetatiedak de hoeveelheid water die naar het riool spoelt significant reduceert, in de zomer zelfs met 70-95%.

Groendak en de Watertoets