Buffert of bergt een groendak water?

Ja, elk groendak absorbeert en buffert water. Afhankelijk van de benodigde hoeveelheid waterberging die binnen uw project gerealiseerd dient te worden én de constructie van het dak, kunt u kiezen tussen een regulier groendak, een Detentiedak of een Retentiedak.

Regulier groendak

Groene daken bergen water in zowel de planten als de onderliggende substraat- en drainagelaag. Door middel van verdamping keert het water weer terug in de atmosfeer of wordt vertraagd afgegeven aan het riool.

Detentiedak: lichtgewicht oplossing voor daken met afschot 

Net als bij een regulier groendak hebben de planten en de substraatlaag van het Detentiedak hun waterbergende werking. Verder zorgen de onderliggende lagen ervoor dat een grotere hoeveelheid regenwater tijdelijk wordt opgevangen en vertraagd wordt afgevoerd. Daarnaast is het grote voordeel van dit dak dat het een relatief laag verzadigd gewicht heeft en op bestaande daken met een afschot van 2 graden toegepast kan worden. Meer informatie vindt u op detentiedak.nl.

Download technische tekeningen Detentiedak

Retentiedak: voor platte daken zonder afschot

Voor daken zonder afschot die meer water moeten bufferen dan een regulier groendak is het Retentiedak de perfecte oplossing. Het water wordt in de onderste laag van dit groendaksysteem opgevangen en – wanneer nodig – afgevoerd. Het Retentiedak is beschikbaar in verschillende opbouwen, met de keuze uit vier verschillende vegetatiematten. Meer over het Retentiedak leest u hier.

Download technische tekeningen Retentiedak

Groene daken tegen wateroverlast

Door de klimaatverandering neemt de hevigheid van regenbuien wereldwijd significant toe. Rioleringssystemen kunnen de grote hoeveelheid regenwater niet altijd goed verwerken. De laatste jaren treden rivieren steeds vaker buiten hun oevers en komen gebieden onder water te staan. De economische en milieutechnische schade hiervan is vaak groot. Om deze grote hoeveelheid regenwater op te kunnen vangen, wordt waterretentie en -detentie op daken steeds belangrijker, zeker in verstedelijkt gebied waar groen ruimte heeft moeten maken voor wegen en gebouwen.

Om effectiever tegen wateroverlast op te kunnen treden en klimaatbestendiger te kunnen bouwen hebben Nederland en België de Watertoets in het leven geroepen.  

Groendak en de Watertoets