Heeft een groendak een isolerende werking?

Een groendak heeft voornamelijk een warmteregulerende werking. Deze werking is in de zomer het grootst. Bij traditionele dakbedekking kunnen grote fluctuaties in de binnentemperatuur ontstaan. ‘s Zomers warmt een pand op doordat een grijs dak de warmte van de zon absorbeert. Bij toepassing van een groendak wordt direct zonlicht door de vegetatie gereflecteerd in plaats van geabsorbeerd. Daarnaast verdampt het in de vegetatie aanwezige vocht, wat extra verkoeling biedt. Dit samen zorgt ervoor, dat de temperatuur in het pand lager blijft en u kunt besparen op de energiekosten voor airconditioning.

Warmteregulerend effect groendak in de winter

In de winter is het warmteregulerende effect van een Sedumdak lager dan in de zomer, omdat het groendak vocht vasthoudt. Echter, bij groendaken met grassen of kruiden is de bijdrage aan de warmteweerstand weer hoger, dankzij de dikkere substraatlaag die hierbij toegepast wordt. Dus ook in de winter kunt u een besparing op uw stookkosten realiseren.

Geluidsisolatie: meer omgevingsrust binnen en buiten

Naast thermische isolatie heeft een groendak ook een geluidsdempende werking. De combinatie van substraat, planten en de ingebedde lucht in het groendaksysteem leidt tot een goede geluidsisolatie. Geluidsgolven worden opgevangen en gereflecteerd. Het substraat blokkeert lagere geluidsgolven, terwijl planten hogere frequenties tegenhouden. Denk maar eens aan lawaai van vliegtuigen en verkeer, maar ook hevige regen- en hagelbuien. Een groendak geeft meer rust in uw kantoor en een prettigere omgeving in stedelijke gebieden.

Groendaken zorgen voor een vermindering van de geluidsweerkaatsing van 3dB en een geluidsisolatie tot 8dB. Deze reductie lijkt niet veel, maar voor het menselijk oor is een geluidsafname van 10dB een reductie van 50%. De geluidsisolatie is afhankelijk van de dikte van de opbouw van het groendak. Substraat en beplanting spelen een belangrijke rol in de mate van geluidsisolatie. Hoe dikker het substraat en beplanting, hoe beter de geluidsisolatie. Dunnett & Kingsbury hebben in 2004 onderzoek gedaan bij het vliegveld van Frankfurt, Duitsland. Hier is een geluidsreductie van 5dB gemeten na aanleg van een 10cm dik groendak.

Lagere omgevingstemperatuur: reductie Urban Heat Island Effect

Niet alleen ìn uw kantoor of woning profiteert u van de warmteregulerende werking van uw groendak. In de zomer ligt de temperatuur in de stad ongeveer 5-7⁰C hoger dan op het platteland. Dit komt doordat de gebouwen en wegen in een stad de warmte absorberen en vervolgens weer afgeven. Dit verschijnsel noemt met het ‘Urban Heat Island’ effect. Groen weerkaatst de warmte grotendeels waardoor een lagere omgevingstemperatuur ontstaat. Daarnaast zorgen planten voor koeling van de lucht doordat zij vocht uitstoten. Onderzoek van het Tyndall Centre for Climate Change toont aan dat we 10% extra groen in de stad nodig hebben om opwarming van de stad en de daarmee gepaard gaande klimaatverandering tegen te gaan. Aangezien de ruimte voor groen in de stad beperkt is, is een groendak of een groene gevel een ideaal instrument om de stad te vergroenen en zo de hitte in de stad ter verminderen.