Is een groendak duurzaam?

Als bouwsteen naar een duurzame stedenbouw worden er steeds meer groene daken gerealiseerd. Een groendak biedt vele voordelen op het gebied van duurzaamheid, milieu en belevingswaarde. De beplanting zet CO2 om in zuurstof en neemt fijnstof op uit de lucht. Dit is beter voor het klimaat én de gezondheid. Met name in steden kunnen groene daken de luchtkwaliteit sterk verbeteren. 

Groene daken als duurzame oplossing

Groene daken dragen daarnaast bij aan de duurzaamheid van een gebouw. Een groendak reduceert significant de behoefte aan airconditioning in de zomer en biedt isolatie in de winter. De isolatie in de winter is hierbij afhankelijk van de mate van vochtigheid van de verschillende opbouwlagen. In de zomer is de isolatie optimaal, omdat de lagen droog zijn en hierdoor de warmte goed weerkaatst. Door een lagere behoefte aan airconditioning in de zomer en minder stookkosten in de winter, levert een groendak een belangrijke energiebesparing.

Een groendak verlengt ook de levensduur van uw dak, omdat het schadelijke invloeden van zon, wind en regen tegenhoudt. Onderzoek heeft uitgewezen dat dakbedekking twee tot drie keer langer meegaat als er een groendak is aangelegd. Verder heeft het dak een waterregulerende functie, doordat het overmatig water door hevige regenval vasthoudt en getemporiseerd afgeeft aan de riolering. Dit voorkomt overstromingen en zorgt voor een lagere omgevingstemperatuur door verdamping. Bovendien geeft een groendak ruimte voor ontwikkeling van biodiversiteit. Het zijn schuil- en broedplaatsen voor vogels, bijen, vlinders en andere insecten.

Duurzame toekomst

Met een groendak werken we dus samen aan een duurzame stad, niet alleen voor onze generatie, maar ook voor de generaties die na ons komen.

Groene stad van de toekomst