Draagt een groendak bij aan de biodiversiteit?

Groene daken hebben een grotere waarde voor biodiversiteit dan een regulier “grijs” dak. Een Sempergreen Sedumdak bestaat uit verschillende soorten Sedum. Deze zijn een voedselbron voor nectar minnende insecten. Ons Biodiverse groendak biedt nestgelegenheid en waardplanten, waardoor verschillende soorten insecten hun hele levenscyclus op het dak kunnen doorbrengen. Biodiverse groendaken kunnen alleen aangebracht worden op dakconstructies die een hoge draagkracht hebben. Voor daken met minder draagkracht zijn onze (lichtgewicht) Sedumdaken ideaal, vooral als je deze combineert met het Sempergreen Biodiversiteitspakket. Lees hier meer over:

Biodiversiteitpakket

Wilt u meer lezen over het onderwerp biodiversiteit en hoe u met uw project hier een positieve bijdrage aan kunt leveren? Download dan het Sempergreen whitepaper ‘Bouwen voor biodiversiteit’.

Download Whitepaper

Sempergreen groendaken en biodiversiteit

Sempergreen heeft in samenwerking met De Vlinderstichting onderzoek gedaan naar biodiversiteit op groendaken. In drie deelstudies is onderzocht of vegetatiematten en daktuinsubstraten functioneel bijdragen aan de bevordering van biodiversiteit in de stedelijke omgeving, in dit geval van vlinders, bijen en zweefvliegen. Vlinders stellen kritische eisen aan hun habitat en gelden als een indicatieve groep voor een duurzame leefomgeving. Bijen en zweefvliegen zijn daarnaast belangrijke bestuivers van zaadplanten.

Download Onderzoek

Voorkom ecologische val

Bij het ontwerp en de aanleg van het groendak moet er wel goed op gelet worden dat het dak of de nabije omgeving kwalitatief goede voortplantingsmogelijkheden biedt. Het is belangrijk dat het dak niet als ecologische val fungeert, maar voor mobiele soorten als stapsteen gebruikt kan worden op weg naar andere gebieden. Niet alleen variatie in vegetatie(structuur), maar ook substraatdikte is daarbij belangrijk.

Biodivers groendak