Draagt een groendak bij aan de biodiversiteit?

Groene daken hebben een grotere waarde voor biodiversiteit dan een regulier dak. In 2015 heeft Sempergreen in samenwerking met De Vlinderstichting onderzoek gedaan naar biodiversiteit op groendaken. In drie deelstudies is onderzocht of vegetatiematten en daktuinsubstraten functioneel bijdragen aan de bevordering van biodiversiteit in de stedelijke omgeving, in dit geval van vlinders, bijen en zweefvliegen. Vlinders stellen kritische eisen aan hun habitat en gelden als een indicatieve groep voor een duurzame leefomgeving. Bijen en zweefvliegen zijn daarnaast belangrijke bestuivers van zaadplanten.

Onderzoek Sempergreen en Vlinderstichting

Resultaten uit dit onderzoek tonen aan dat de geteste vegetatiematten (Sedummixmat, Sedum-kruidenmat, Bees & Butterfliesmat) en diverse daktuinsubstraten functioneel bij kunnen dragen aan biodiversiteit. In intensief gebruikte stedelijke en agrarische gebieden biedt een groen dak met een kruiden- en bloemrijke vegetatie voor vlinders, bijen en zweefvliegen in ieder geval voedsel en/of eventueel goede voortplantingsmogelijkheden die in de nabije omgeving niet voorhanden zijn.

Wilt u meer weten over het onderzoek van De Vlinderstichting? Download dan hieronder een samenvatting van het onderzoek "Vlinders en bijen op een groen dak".

Download onderzoek

Voorkom ecologische val

Bij het ontwerp en de aanleg van het groendak moet er wel goed op gelet worden dat het dak of de nabije omgeving kwalitatief goede voortplantingsmogelijkheden biedt. Het is belangrijk dat het dak niet als ecologische val fungeert, maar voor mobiele soorten als stapsteen gebruikt kan worden op weg naar andere gebieden. Niet alleen variatie in vegetatie(structuur), maar ook substraatdikte is daarbij belangrijk.

Creëer nestgelegenheid, beschutting en voeding met Biodiversiteitspakket

Om de ecologische waarde van extensieve groendaken te verhogen, heeft Sempergreen het Biodiversiteitspakket ontwikkeld. Met toepassing van dit pakket voegt u nestgelegenheid, beschutting en voeding toe aan uw extensieve groendak. Zo ontstaat een gunstige invloed op het leefklimaat van vogels, bijen, vlinders en andere insecten. 

Naar Biodiversiteitspakket

Whitepaper ‘Bouwen voor biodiversiteit’

Wilt u meer lezen over het onderwerp biodiversiteit en hoe u met uw project hier een positieve bijdrage aan kunt leveren? Download dan het Sempergreen whitepaper ‘Bouwen voor biodiversiteit’.

Download whitepaper

Biodivers groendak