Groendak en de Watertoets

Wereldwijde CO2-uitstoot veroorzaakt opwarming van de aarde. De stijging van de temperatuur heeft nadrukkelijke gevolgen voor het klimaat. Vooral de afgelopen decennia zijn de gevolgen van klimaatverandering duidelijk merkbaar geworden. Het uit zich in piekregens, hoosbuien, wolkbreuken, storm, valwind, onweer, hagel, maar ook periodes van langdurige hitte en droogte. Om zowel de stad als het platteland leefbaar te houden – nu een in de toekomst - vraagt klimaatverandering om duurzaam en klimaatbestendig bouwen.

Klimaatbestendige stad

De gevolgen van klimaatverandering en extreem weer zijn groot. Overstromingen, waardevermindering van huizen en schade aan land- en tuinbouw zijn slechts enkele van de voorbeelden. In de stad zorgt langdurige hitte voor verslechtering van de luchtkwaliteit en het hitte-eilandeffect. Om deze gevolgen het hoofd te kunnen bieden, is de bouw van een klimaatbestendige stad evident. Zowel bij nieuwbouw, herinrichting of renovatie, alsook inrichting van de openbare ruimte moet rekening gehouden worden met voldoende waterberging en waterretentie. Wat nu gebouwd wordt, moet de komende decennia nog meekunnen.

Watertoets en groendak

Zowel in Nederland als België is de Watertoets in het leven geroepen. Het doel van de Watertoets is het waarborgen van de belangen van water bij alle relevante ruimtelijke plannen. In waterrijke landen als Nederland en België geen overbodige luxe. In Vlaanderen moet het Wateradvies verplicht opgevolgd worden, in Nederland heeft het een adviserend karakter. De Nederlandse Unie van Waterschappen wil echter dat bouwpartijen de watertoets verplicht zouden moeten opvolgen.

Voorafgaand aan een bouwproject bekijkt het waterschap of in een plan voldoende rekening is gehouden met de waterhuishouding ter plaatse. Op plaatsen waar ruimte onttrokken wordt aan water, zal ruimte gecompenseerd moeten worden voor water. Groene daken zijn een uitstekend middel om water, dat anders in de grond zou worden gebufferd, op het dak op te vangen en vast te houden.

Significante waterretentie

Uit onderzoek is gebleken dat een groendak de hoeveelheid water die in het riool spoelt significant reduceert, zelfs met 70-95% in de zomer. Groendaken slaan regenwater op in de planten en het substraat en laten het terugkeren in de atmosfeer door verdamping. De hoeveelheid water die in een groendak opgeslagen kan worden is afhankelijk van de dikte en aard van het substraat, type drainage en de toegepaste vegetatie.