Rząd

Organizacje rządowe muszą mierzyć się z wieloma wyzwaniami społecznymi. Zmiany klimatyczne, urbanizacja, zagadnienia związane z hałasem i jakością powietrza to główne problemy wymagające natychmiastowego rozwiązania. Odpowiedzią na te bolączki mogą być zielone dachy, żywe ściany i zielone okrywy gruntowe. Prosimy wybrać jedną z poniższych kategorii i dowiedzieć się więcej o znaczeniu jakie prekultywowane produkty Sempergreen mogą mieć dla miejskich przestrzeni.

Dachy zielone dla organizacji rządowych

Dachy zielone dla organizacji rządowych

Instutucje rządowe mają do czynienia z wieloma wyzwaniami społecznymi. Zmiany klimatyczne, urbanizacja,... Więcej o Dachy zielone dla organizacji rządowych
Zielone ściany dla organizacji rządowych

Zielone ściany dla organizacji rządowych

W trakcie różnych wydarzeń, jakie mają miejsce w przestrzeni publiczniej, znajdująca się tam zieleń może ulec... Więcej o Zielone ściany dla organizacji rządowych
Zielone okrywy gruntowe dla organizacji rządowych

Zielone okrywy gruntowe dla organizacji rządowych

Parki oraz inne tereny zielone są nie do przecienienia w przestrzeniach miejskich. Zieleń stanowi o atrakcyjności... Więcej o Zielone okrywy gruntowe dla organizacji rządowych