Dachy zielone dla organizacji rządowych

Dachy zielone dla organizacji rządowych
Instutucje rządowe mają do czynienia z wieloma wyzwaniami społecznymi. Zmiany klimatyczne, urbanizacja, uciążliwość hałasu i jakość powietrza stanowią bieżące problemy, które wymagają mądrego rozwiązania. Zielone dachy mogą być odpowiedzią na ten problem. Na tej stronie zawarto szereg informacji odnośnie tego, co zielone dachy mogą oznaczać dla obszarów miejskich.

Jaka jest konstrukcja zielonego dachu?

Konstrukcja zielonego dachu zależeć będzie od podstawowej specyfikacji dachu oraz od konstrukcji nośnej budynku. Poniżej, znajduje się nieco więcej informacji o najczęściej stosowanych systemach zielonych dachów.

Konstrukcje systemowe ziolonych dachów

 

Dotacje na zielony dach

Czemu coraz więcej gmin oferuje dotacje na instalacje zielonych dachów? Ponieważ ta inwestycja w zrównoważoną zieleń przyniesie wiele przyszłych korzyści dla jakości życia, jak również dla obciążeń finansowych danej gminy. Z racji tego, iż zielony dach buforuje deszczówkę i z opóźnieniem uwalnia ją do sieci kanalizacyjnej, obciążenie szczytowe systemu podczas silnych ulew jest zmniejszone. W obecnych czasach, w trakcie gwałtownych zmian klimatycznych, jest to jak najbardziej aktualny temat. Ponadto, zielony dach ma również pozytywny wpływ na jakość powietrza i temperaturę w najbliższym otoczeniu. W szczególności w miastach, gdzie latem temperatury osiągają naprawdę wysokie wartości, zielony dach przyczynia się do stworzenia w mieście przyjemniejszego klimatu.

Co więcej, sprzyja on różnorodności biologicznej przyciągając ptaki, pszczoły, motyle oraz inne owady. Znaczenie ma również fakt, iż ludzie zdecydowanie lepiej czują się w otoczeniu zieleni, są nie tylko zdrowsi ale również mają poczucie większego bezpieczeństwa. Władze lokalne mają zatem okazję finansowo przyczynić się do zwiększenia tych pozytywnych efektów dla lokalnej społeczności.