Czy zielony dach gromadzi wodę?

Tak, każdy zielony dach pochłania i gromadzi wodę. Odbywa się to zarówno w roślinach, w podłożu jak również w warstwie drenującej. Woda powróci do atmosfery poprzez jej odparowanie lub jest powoli uwalniana do sieci kanalizacyjnej. Ilość wody jaka może zostać zmagazynowana w zielonym dachu zależy od grubości i rodzaju podłoża, drenażu i wykorzystanej roślinności.  

Zmniejszenie obciążenia sieci kanalizacyjnej o 70-95%

Zmiany klimatyczne sprawiają m.in., iż intensywność opadów deszczu na całej Ziemi wzrasta. Sieci kanalizacyjne nie zawsze radzą sobie z odbiorem tak dużych ilości wody. W ostatnich latach, rzeki wylewają znacznie częściej, większe również obszary zostają zalane. To zazwyczaj powoduje ogromne straty ekonomiczne i zniszczenia środowiskowe. W obliczu tego typu problemów, znaczenie zielonych dachów, które magazynują w sobie ogromne ilości wody, staje się coraz większe. Szczególnie, w miastach, gdzie zieleń zmuszona została ustąpić miejsca drogom i budynkom. Badania jednoznacznie pokazują, iż zielony dach może znacząco zmniejszyć ilość wody, która spływa do kanalizacji, nawet o 70 do 95% w okresie letnim.