Czy zielona okrywa gruntowa wymaga koszenia?

Nie, maty roślinne i wegetacyjne wymagają minimalnych zabiegów pielęgnacyjnych. Mogą być one przycinane, jednakże nie jest to konieczne.