Jakie jest przeznaczenie zielonej okrywy gruntowej?

Roślinność Sempergreen opracowano tak, by uzyskać efekt okrywy gruntowej szybko i w łatwy sposób.

Istnieje wiele zastosowań dla mat wegetacyjnych, w tym:

Municipal greenery Zieleń miejska
Embankments Nasypy
Borders Granice
Roundabouts Ronda
Roundabouts Torowiska tramwajowe

Linia tramwajowa Linia

Przykład z praktyki
Torowiska tramwajowe
Poznań, Polska
Więcej informacji