Gleba odprowadzająca wodę, spadek dachu 0-10°

W przypadku gleb dobrze odprowadzających wodę, takich jak np. piasek, poza matą roślinną można również zdecydować się na zastosowanie rozchodnikowo – mieszanej maty Sempergreen. Konstrukcja systemu przy dachu o spadku od 0 do 10° składa się z warstwy ekstensywnego podłoża oraz rozchodnikowo – mieszanej maty Sempergreen.

Gleba odprowadzająca wodę, spadek dachu 0-10° specyfikacje

 Nachylenie:                                                    0-10°
 Grubość, w tym rozchodnik:                          70 mm
 Waga po nasączeniu:                                        75 kg/m2


Konstrukcja systemu

Gleba odprowadzająca wodę

1 Mata rozchodnikowo – mieszana Sempergreen, grubość 30 mm

Prekultywowana, rozchodnikowo – mieszana mata, zawiera mieszankę od 10 do 12 róznych odmian rozchodnika. Pokrycie roślinnością w momencie dostawy: przynajmniej 95%.

2 Ekstensywne podłoże, grubość 40 mm

Ekstensywne podłoże składa się z lawy, pumeksu i kompostu. Wyprodukowane zostało zgodnie z wytycznymi organizacji FLL.

3 Tkanina chroniąca przed chwastami

Tkanina chroniąca przed chwastami to tkanina gruntowa, przenaczona do uniemożliwienia wzrostu chwastom. Jest ona niezbędna jedynie wtedy, gdy spodziewana jest znaczna ekspancja niepożądanych roślin.