Czy zielona ściana kwalifikuje się do przyznania jej punktów odnośnie certyfikatów BREEAM lub LEED?

BREEAM oraz LEED to niewątpliwie najczęściej wykorzystywane certyfikaty zrównoważonego rozwoju, zarówno w przypadku nowych jak i istniejących już budynków. Certyfikacja, bardzo często przekłada się na (natychmiastowe) wymierne zmniejszenie się zużycia wody i energii oraz efektywniejsze wykorzystanie budynku, co również skutkuje pewnymi oszczędnościami. Z drugiej jednak strony, efekty starań poza technicznych nie dają się łatwo wymierzyć, a należą do nich korzyści takie jak: przyjemniejsze środowisko pracy, wieksza wydajność czy mniejsza liczba nieobecności.

Kwalifikująca zrównoważoność

Zarówno dla budowli nowych jak i tych już istniejących, zielona ściana zdecydowanie przyczynia się do uzyskania punktów odnośnie BREEAM oraz LEED, oczywiście zawsze z uwzględnieniem szeregu innych mierników. Jako że, przyznanie certyfikatu zależy od wielu aspektów, w żadnym przypadku nie są przyznawane jakiekolwiek jednolite punkty. Każda sytuacja jest inna, podobnie jak każdy projekt.

BREEAM

BREEAM to najpopularniejszy, europejski certyfikat przyznawany budynkom. Metodologia różni się w każdym kraju, jako że inne są warunki klimatczne i prawodawstwo, tak więc wymagana jest zawsze wersja dotycząca danego kraju.

Example from practice
The Hague's Arcade: first project in The Hague with BREEAM certificate
The Hague, The Netherlands
Further information