Vanliga frågor

Gå till sidan Vanliga frågor för att läsa mer om specifika användningsområden eller Sempergreen-produkter. Välj användningsområden nedan för att visa vanliga frågor.

Gröna tak

Products for green roof

Vad är ett extensivt grönt tak? Skapas en vattenbuffert i gröna tak? Är gröna tak hållbara eller biologiskt mångfaldiga? Här följer några exempel på frågor angående våra gröna tak. Vi svarar gärna på dina frågor!

Till Vanliga frågor om gröna tak

 

Living walls

Products for living walls

Can a living wall be attached to every wall? What is the weight of a living wall per square metre? Do I get a warranty on my living wall and is a living wall fireproof? Click the button to read more. 

TO ALL FAQs

 

Green ground cover

Products for ground cover

What is direct-green ground cover and what are the advantages? What is a good soil and how do I affix green ground cover to a slope? Click the button below to read the answer to these and other questions. 

TO ALL FAQs