Gröna tak

Gröna tak
Det finns ofta lite utrymme för grönska i stadsmiljöer. En perfekt lösning för detta är grönska på taken. Gröna tak är inte bara vackra att se på. Förutom att de främjar biologisk mångfald har de även många andra fördelar, till exempel vattenbuffring, temperaturreglering, ljudisolering och luftrening. Det är inte bara sedumtak som ser bra ut! Har du funderat över att ha örter på taket eller växtlighet som valts ut speciellt för att attrahera bin och fjärilar? Vi hjälper dig gärna att hitta den bästa produkten för ditt projekt.

Gröna tak för:

Systemstrukturer

  • Sedumtak 0-4°
  • Sedumtak 2–27°
  • Sedumtak 27–45°
  • Doft tak
  • Tak för biologisk mångfald
  • Detention Roof
Sedumtak 0-4°

Sedumtak 0-4°

Platta tak är idealiska som gröna tak. Systemstrukturen för platta och vattenbevarande gröna tak består av ett dräneringslager med fleecefiltermatta, en fukthållande substratrulle och ett växttäcke.

Ytterligare information

Sedumtak 2–27°

Sedumtak 2–27°

Strukturen hos lätt lutande gröna tak skiljer sig något från den hos platta tak. Ett tjockare substratlager krävs då vattnet rinner snabbare av taket. Substratet tillhandahåller rätt näringsmängd åt plantorna, så att ditt gröna tak håller sig grönt.

Ytterligare information

Sedumtak 27–45°

Sedumtak 27–45°

Sempergreen har en perfekt lösning för tak med lutning. Sempergreens sedummatta typ T är förstärkt med plast på toppen och botten. Den här typen av växtmatta, i kombination med rätt systemstruktur, är därför mycket lämplig för (kraftigt) lutande användningsområden. Här kan du läsa om hur du omvandlar ditt lutande tak till ett hållbart grönt tak.

Ytterligare information

Doft tak

Doft tak

Med doft tak får du ett grönt tak fullt av olika färgglada växter. Plantorna på den här typen av gröna tak består av en blandning av blomstrande och doftrika örter i kombination med ett antal sedumplantor. Den varierade växtligheten lockar både bin och fjärilar, och främjar ökad biologisk mångfald.

Ytterligare information

Tak för biologisk mångfald

Tak för biologisk mångfald

Ekosystemet påverkas vid byggnation. Med tak för biologisk mångfald främjar du biologisk mångfald i stadsmiljöer. Hjälp till att skapa bättre överlevnadsmöjligheter för bin och fjärilar genom att investera i en Bees & Butterfliesmatta från Sempergreen.

Ytterligare information

Detention Roof

Detention Roof

Klimatet håller på att förändras. Detta har lett till allt kraftigare regnskurar, vilket har orsakat översvämningar. Det Detention Roof unika systemstruktur säkerställer att regnvattnet lagras tillfälligt för att sedan rinna vidare. De Detention Roof klarar att lagra regnvatten och förskjuta flödet även när de är genomblötta.

Ytterligare information