Om växterna

På Sempergreen är kvalitet av största vikt. För en permanent och grön marktäckning med låga underhållskrav är det viktigt att sedumsorterna är noggrant utvalda. Tack vare vår mångåriga odlingserfarenhet erbjuder Sempergreen dig en perfekt odlad vegetationsfilt med minst 95 % täckning vid leverans. Du kan omedelbart dra nytta av grön och underhållsfri marktäckare.

Stark marktäckning

Sedum är en fetbladsväxt och en av de växter som är lättast att underhålla. Växterna lagrar vatten i sina blad, så de kan klara sig utan vatten under lång tid. På så sätt kan sedum överleva torka medan andra växtarter går under. Andra marktäckande växter måste ofta klippas eller beskäras, men det är inte fallet med sedum. Dessutom fungerar de väl i både sol och skugga. Vi odlar våra vegetationsfiltar på en kokosmatta. Detta är en hållbar naturprodukt och är en solid bas för sedumplantorna. Att ersätta växter, rensa ogräs och hacka är ett minne blott med dessa marktäckande vegetationsfiltar.

Permanent grönt resultat

Sedum är en vinterhärdig växt och mycket resistent mot skadedjur och sjukdomar. Du kan njuta av olika färger året runt. Vegetationsfiltarna är planterade med en blandning av olika sedumsorter. Denna blandning säkerställer att mattorna blommar i olika färger mellan juni och september. Till skillnad från gräs bidrar sedum till att öka den biologiska mångfalden. Blommande sedumsorter är tilltalande för bin, fjärilar och andra insekter. Dessutom erbjuder våra förkultiverade vegetationsfiltar skydd mot att ogräs växer. Eftersom mattorna är noggrant förkultiverade får ogräs knappast en chans att växa.

Så vi kan garantera att ditt projekt ger ett permanent vackert och grönt resultat, även på vintern.

Sedum