Är gröna tak biologiskt mångfaldiga?

Gröna tak – intensiva såväl som extensiva – erbjuder större biologisk mångfald än vanliga tak. 2015 genomförde Sempergreen en studie angående biologisk mångfald på gröna tak i samarbete med den nederländska stiftelsen för bevarande av fjärilar. Tre olika studier utfördes där man undersökte om växtmattor och taksubstrat främjar biologisk mångfald bland fjärilar, bin och blomflugor i stadsmiljöer. Fjärilar ställer stora krav på sin omgivning och kan ses som en indikator på hållbara livsmiljöer. Bin och blomflugor är pollinatörer som är väsentliga för att växterna ska blomma.

Bidra till biologisk mångfald

Forskningen visade att de testade växtmattorna (sedummattor, sedum-ört-mattor och Bees & Butterfliesmattor) och olika takjordssubstrat bidrar till biologisk mångfald. Gröna tak med örter och mycket blomster erbjuder föda och fortplantningsmöjligheter för fjärilar, bin och blomflugor i tätbebyggda stadsområden och jordbruksområden, som de annars inte skulle ha tillgång till.

Hämta en sammanfattning av studien (på engelska) om du vill veta mer.

Hämta sammanfattningen

Undvik den ekologiska fällan

Det är viktigt att se till att det finns goda fortplantningsmöjligheter, antingen på taket eller i närheten, vid utformning och konstruktion av gröna tak. Tanken är inte att skapa en ekologisk fälla, utan att erbjuda en plats som ett flertal flygande arter kan nyttja vid behov. Substratets tjocklek, samt en variation av växter och växttäckesstruktur. 

Erbjud skydd, föda och en plats att bygga bon med paketet för biologisk mångfald

Sempergreen har utvecklat ett paket för biologisk mångfald för att främja detta på extensiva gröna tak och därmed öka dess ekologiska värde. De ger utrymme för bon, skydd och källor till mat. Alla produkter är noggrant utvalda för att förbättra livsmiljöerna för fåglar, bin, fjärilar och andra insekter. 

Till paket för biologisk mångfald

Vitbok om biologisk mångfald

Hämta vår vitbok ”Building for biodiversity” om du vill veta mer om ämnet och vad du kan göra för att främja biologisk mångfald.

Hämta vitbok

Gröna tak