Sedummatta

Sedummattan är den mest populära produkten när det gäller Sedumtak som är gröna redan när de levereras. Vid leverans har växtmattan alltid en täckningsgrad på minst 95 %. Sempergreens vegetationsmattor produceras i enlighet med FLL-riktlinjerna.


Vilka växter används i en Sedummatta?

Sedummattan planteras med sex till åtta olika typer av Sedum. Växterna odlas på en matta gjord av kokosnötsfiber och ett odlingssubstrat som utvecklats speciellt för syftet av Sempergreen. Sedum är en typ av suckulent som kan lagra vatten i bladen och som därför frodas i en mängd olika väderförhållanden.

Installation och underhåll för ett grönt tak med Sedummatta

Maximal lutning för Sedummattan är 27 grader. Minimumkravet för underhåll beror på systemets struktur (gödsling en till tre gånger om året). 

Beställ nu    Hämta faktablad

Sempergreen Sedummatta