Utföra underhåll på gröna tak

Extensiva gröna tak kräver så gott som inget underhållsarbete, men takträdgårdar kräver alltid lite omsorg. Detta kan innebära att plocka bort luftburet ogräs eller att applicera gödslingsmedel ett par gånger om året. Växterna kommer inte att skadas av att du går på den under denna typ av underhåll. De är tåliga nog.

Årligt underhåll sedumtak

  1. Takinspektion

Inspektera det gröna taket och ta bort luftburet ogräs och frön för hand minst en gång om året. Vi rekommenderar att detta utförs under våren innan ogräset börjar att blomma. Undvik kemiska bekämpningsmedel för att främja biologisk mångfald. Kontrollera även att dräneringssystemet fungerar som det ska. Ta bort eventuella löv från rännor och avvattning.

Antalet inspektioner varierar beroende på grönskan i närheten av ditt tak.

  1. Gödsling

Extensiva gröna tak ska behandlas med gödslingsmedel två gånger om året. Bästa tiden för att gödsla sedumtak är i slutet av april eller i början av september. Gödslingsprocessen säkerställer att taket får en jämn näringsfördelning så att det kan växa sig starkt och friskt.

Sempergreen-sortimentet inkluderar både mineralbaserade och organiska gödslingsmedel. Klicka nedan för mer information om våra underhållsgödslingsmedel.

Mer om underhållsgödslingsmedel

3. Konstgjord bevattning

Ett väl förankrat sedumtak kräver ingen ytterligare bevattning. Bevattning av det gröna taket är endast nödvändigt under mycket torra perioder. Behovet av bevattningssystem beror på vilket klimatområde det gröna taket används i.

Klicka på knappen nedan för att hämta underhållstips för sedumtak.

Tips vid underhållsarbete på sedumtak

 

Annual maintenance biodiverse roof

A different guideline is available for the maintenance of a biodiverse roof, on which Sedum mats in combination with herbs, grasses and / or flowers have been applied. Download the maintenance advice for biodiverse roofs below.

Maintenance advice for biodiverse roofs