Systemstrukturer för gröna tak

Alla tak är olika. Strukturen på det gröna taket beror därför på förutsättningar för just ditt tak.

Systemstrukturer

Sedumtak 0-4°Sedumtak 0-4°
Platta tak är idealiska som gröna tak. Systemstrukturen för platta och vattenbevarande gröna tak består av ett dräneringslager med fleecefiltermatta, fukthållande substratrulle och ett växttäcke. 

 

Lätt lutande grönt takSedumtak 2–27°
Strukturen hos lätt lutande gröna tak består endast av en fukthållande substratrulle med ett växttäcke överst.

 

System structure pitched greed roof 25-45 degrees

Sedumtak 27–45° 
Sempergreen har en perfekt lösning för tak med lutning. Sempergreens sedummatta typ T är förstärkt med plast på toppen och botten. Den här typen av växtmatta, i kombination med rätt systemstruktur, är därför mycket lämplig till (kraftigt) lutande användningsområden.
 

Doft tak

Doft tak 0-5° 
Med doft tak får du ett grönt tak fullt av olika färgglada växter. Plantorna på den här typen av gröna tak består av en blandning av blomstrande och doftrika örter i kombination med ett antal sedumplantor. Den varierade växtligheten lockar både bin och fjärilar, och främjar ökad biologisk mångfald.


System structure biodiverse green roof 0-5 degrees

Tak för biologisk mångfald 0-15°
Ekosystemet påverkas vid byggnation. Med biologiskt mångfaldiga tak främjar du biologisk mångfald i stadsmiljöer. Hjälp till att skapa bättre överlevnadsmöjligheter för bin och fjärilar genom att investera i en Bees & Butterfliesmatta från Sempergreen.

Systeemopbouw detentiedak 0-5 graden


Detention Roof, 0–5° 
Klimatet håller på att förändras. Detta har lett till allt kraftigare regnskurar, vilket har orsakat översvämningar. Det vattenfördröjande takets unika systemstruktur säkerställer att regnvattnet lagras tillfälligt för att sedan rinna vidare. De vattenfördröjande taken klarar att lagra regnvatten och förskjuta flödet även när de är genomblötta.