Fördelar med gröna tak

Ett grönt tak har många fördelar på ekonomisk, ekologisk och samhällelig nivå. Gröna tak fungerar som buffert för regnvatten, renar luften, sänker omgivningstemperaturen, reglerar inomhustemperaturen, sparar energi och bidrar till biologisk mångfald i staden. Gröna tak utgör en del av en klimatsäker konstruktion. Människor mår dessutom bättre i gröna miljöer än i gråa omgivningar. Vi går igenom varje fördel nedan. 

Fungerar som buffert för regnvattenFungerar som buffert för regnvatten

Gröna tak absorberar regnvattnet som en buffert för växterna, substrat och dräneringslager. Detta innebär att regnvattnet renas och absorberas av växterna innan det förs till avloppssystemet. Detta bidrar till en stabilare grundvattennivå, minskar belastningen på avloppssystemet och risken för översvämning.

 

Renar luftenRenar luften

Luftpartiklarna filtreras via växterna på det gröna taket och omvandlar koldioxiden till syre. Med ett grönt tak bidrar du till renare luft.

 

Bidrar till en mildare temperaturBidrar till en mildare temperatur 

När solstrålarna når växterna absorberas 50 % och 30 % reflekteras för att bidra till ett svalare och mer behagligt klimat. Detta innebär mindre belastning på luftkonditioneringssystemen inomhus, vilket betyder lägre elkostnader. Det har även en positiv inverkan på klimat i närheten av byggnaden och på stadstemperaturen. Detta innebär en minskad temperatur på 3 grader över lag i staden.

 

Ökar effektiviteten för solpaneler

Ökar effektiviteten för solpaneler

Gröna tak bidrar till lägre temperaturer på taket. I och med den svalare temperaturen ökar solpanelernas effektivitet, vilket minskar dina totala elkostnader.

 

Minskar påverkan av buller, både utomhus och inomhusMinskar påverkan av buller, både utomhus och inomhus

Gröna tak fungerar som ljudvallar för byggnaden. Ljudet absorberas, vilket innebär mindre störande ljud både inomhus och utomhus.

 

Förlänger takets livslängdFörlänger takets livslängd

Gröna tak skyddar takbeläggningen från yttre faktorer som sol, regn, vind och föränderliga temperaturförhållanden, vilket ökar livslängden på taket två till tre gånger. Detta innebär 60 år eller längre. Du har tjänat in investeringen för ditt gröna tak på mellan 8 och 21 år.

 

Ger byggnaden mervärdeGer byggnaden mervärde

Takets naturliga och hållbara utseende och fördelar som minskade elkostnader och längre livslängd hos takbeläggningen ökar värdet på fastigheten.

 

Bidrar till biologisk mångfaldBidrar till biologisk mångfald

Sedum, örter, gräs och värdplantor i det gröna taket främjar en trivsam miljö för fåglar, fjärilar och insekter, framför allt i stadsmiljöer som främst består av betong och asfalt.

 

Tillhandahåller ett brandtåligt skyddslagerTillhandahåller ett brandtåligt skyddslager 

Växter är naturligt fuktiga. Gröna tak ger huset eller byggnaden ett naturligt och brandtåligt skydd.


Stärker välmåendetStärker välmåendet

Gröna bostads- och arbetsmiljöer har en positiv effekt på människor. Grönska får oss att känna oss avslappnade och mindre stressade. 

 

Bidrar till en 'healing environment'Bidrar till en 'healing environment'

Grönska främjar snabbare återhämtning hos patienterna, vilket innebär kortare sjukhusvistelser. Vår smärttröskel är högre i gröna miljöer. Fenomenet kallas för en 'healing environment'.

 

Mer socialt samspel, mindre skadegörelseMer socialt samspel, mindre skadegörelse

Gröna arbets- och bostadsmiljöer får folk att vilja umgås mer. Gröna miljöer uppskattas mycket av de som använder dem. De har en positiv effekt på grannsämjan. Grönskande områden utsätts mer sällan för skadegörelse eller våld. 

 

Gröna direktlösningar som inte kräver mycket underhållGröna direktlösningar som inte kräver mycket underhåll

Med hjälp av växtmattor kan du njuta av ditt gröna tak direkt vid leverans. Mattorna är varsamt förodlade och har en genomsnittlig täckning på hela 90 %. Detta innebär att ogräsen knappt står en chans att ta rot, vilket betyder minimalt underhåll. 

 

Sparar tid och pengarSparar tid och pengar

Installation av ett grönt tak med växtmattor är enklare och går snabbare än plantering av enskilda plantor. Denna typ av tak kräver dessutom inte mycket underhåll, vilket sparar både tid och pengar.

 
RostskyddRostskydd

Med förodlade växtmattor kommer substratet inte att blåsa iväg vid placering i blåsiga områden. Mattorna utgör ett tåligt rostskydd i det gröna takets översta lager.