Kan gröna tak förhindra översvämningar?

Gröna tak minskar risken för översvämning och erbjuder avvärjning genom att absorbera och lagra regnvatten. Välj mellan ett vanligt grönt tak, ett vattenfördröjande tak eller ett vattenlagrande tak, beroende på behoven av vattenförvaring inom ditt projekt och för din takkonstruktion. 

Vanliga gröna tak

På gröna tak förvaras vattnet i växterna samt i det underliggande substratet och dräneringslagret. Vattnet avdunstar till atmosfären eller rinner långsamt ut till avloppssystemet.

Detention Roof – en lätt lösning för sluttande tak

I likhet med vanliga gröna tak har de v Detention roof ett växt- och substratlager som fungerar som en vattenbuffert. De underliggande lagren säkerställer att en större del av regnvattnet samlas in tillfälligt före dränering. En annan viktig fördel med denna typ av tak är dess relativt låga vikt efter bevattning. Det gör att taket kan användas på ytor med en sluttning på 2 graders vinkel eller mindre. Mer information finns på detentionroof.com.

Hämta tekniska ritningar för Detention roof

Retention Roof – för platta tak med fallskydd

Retention Roof är den perfekta lösningen för platta tak som behöver en större vattenbuffert än vanliga gröna tak. Vattnet samlas i det gröna takets nedersta lager och dräneras vid behov. Retention Roof är tillgängliga i olika utformningar och du kan välja bland fyra olika typer av växtmattor. Här kan du läsa mer om Retention Roof.

Hämta tekniska ritningar för Retention Roof

Gröna tak för att förhindra översvämning

Klimatförändringarna har lett till kraftigare nederbörd över hela världen. Avloppssystemen klarar inte alltid av de stora regnvattensmängderna. Ett flertal flodbanker har rämnat under de senaste åren, vilket har lett till översvämmade områden. Detta har lett till omfattande miljöskador och stora kostnader. Vattenfördröjande tak och vattenlagrande tak blir allt viktigare för att ta hand om de stora regnmängderna, framför allt i städerna där många grönområden har fått ge plats åt vägar och byggnader.