Sedum och sedumtak

Sedum och extensiva gröna tak är så pass sammanflätade att de ofta slås samman till termen ”sedumtak”. Varför? Vad är sedum och varför lämpar det sig för extensiva gröna tak?

Sedumtak

Gröna tak med sedum

Den suckulenta sedumplantans naturliga egenskaper gör den mycket lämplig för förgröning på tak. Suckulenten sedum, även kallad fetknopp, tillhör fetbladsväxtfamiljen. Familjen består av 400–500 arter och tusental varianter. Suckulenter är växter som lagrar vatten. I sedumplantan lagras vattnet i bladen och den kallas därför ofta för en bladsuckulent.

Sedums metabolism skiljer sig från andra växter. Koldioxid lagras via klyvöppningarna och omvandlas till äpplesyra. Äpplesyran upplöses när växten får solljus och fotosyntes sker. Bladens klyvöppning är endast öppen under natten. Det mesta av fukten stannar kvar i växten under varma och torra dagar.

Många sedumarter har sitt ursprung i området runt det norra halvklotet, främst vid Medelhavet. Sedum växer dock även i Nordafrika och Sydamerika, i torra och/eller kalla områden och där vattentillgången är sparsam. Tack vare sina naturliga egenskaper, kräver sedum mycket lite underhåll i gröna tak. Allt den behöver är lite regnvatten och näring.

Vad innebär sedumtak med sedummattor?

Extensiva gröna tak (eller sedumtak) är växttak som är mer eller mindre självbevattnande och klarar sig utan underhåll. Extensiva gröna tak har grovt räknat en substrattjocklek på mellan 4 och 15 cm och en vikt på mellan 30 och 220 kg per m².

Vikten på sedumväxtligheten är ca 30 kg/m² vid tillämpning på ett grönt tak. Vikten på det gröna taket är ca 150 kg/m² vid tillämpning av biologiskt mångfaldig växtlighet eftersom ett tjockare substratlager krävs. Sedumtak

Gör taket mer hållbart med sedum – ett kostnadseffektivt takförgröningsalternativ som, till skillnad från intensiva gröna tak, inte kräver mycket underhåll. Installation av sedummattor i stället för lösa sedumplantor är ett smidigt alternativ som sparar mycket tid. Underhållskostnaderna är dessutom lägre eftersom sedummattorna har bra rotningsegenskaper och kräver mindre underhåll än enskilda plantor efter installationen.

Samtliga fördelar för sedumanvändning för gröna tak på en rad

  1. Sedumrötterna är väldigt ytliga, vilket är en väsentlig faktor för extensiva gröna tak, i och med det tunna substratlagret.
  2. Sedum är en lättviktig metod för att skapa gröna tak, tack vare det tunna substratlagret.
  3. Sedum klarar torka, till exempel under mycket varma somrar.
  4. Sedum är enkelt att underhålla och kräver enbart lite vatten och näring.
  5. Sedum är väldigt tåligt mot sjukdomar och skadedjur.
  6. Sedum anpassar sig vid extrema väderförhållanden.

Varför ska jag välja ett sedumtak från Sempergreen?

Sempergreen genomför forskning kontinuerligt för att bedöma kvaliteten hos sedum och andra växter för tillämpning på extensiva gröna tak. Sempergreen har många års erfarenhet och har samlat på sig mycket kunskap och expertis gällande sedumvarianter och andra växtsorter. Alla sedumvarianter är inte lämpliga att använda på extensiva gröna tak eller sedumväxtmattor. Höga sedumvarianter och de med stora blad är inte lämpliga eftersom de kan gå av eller skadas vid upp- eller utrullning. Sempergreen använder endast de mest lämpliga sedumvarianterna vid odling av olika typer av växtmattor. Du kan vara säker på att ditt gröna tak håller sig grönt året om. Naturally!

Kostnadsfritt erbjudande

Har du frågor angående gröna tak med sedum eller vill du ha ett kostnadsfritt erbjudande? Kontakta oss. Vi ser fram emot din förfrågan!