Är gröna tak berättigade för BREEAM- eller LEED-poäng?

BREEAM- och LEED-certifikaten är utan tvekan de mest välkända inom hållbarhet hos nya och befintliga byggnader. Certifiering innebär ofta en (omedelbar) märkbar minskning i vatten- och energikostnader, och en effektivare fastighetshantering, vilket innebär lägre kostnader. Det tillkommer även andra fördelar som inte är lika enkla att mäta som förbättrade arbetsmiljöer, högre produktivitet och mindre sjukfrånvaro.

Hållbarhetsbedömning

Gröna tak bidrar definitivt till BREEAM- eller LEED-poäng både vid ny byggnation och för befintliga byggnader, i kombination med andra åtgärder. Det finns inga enhetliga resultat eftersom certifiering baseras på flera faktorer. Det varierar från projekt till projekt.

BREEAM

BREEAM är det mest populära byggnationscertifikatet i Europa. Metodiken skiljer sig mellan de europeiska länderna gällande klimatförhållanden och rättsliga krav. Certifikaten är därmed alltid landspecifika.  

Exempel
LEED Platinum för Skanska HQ
Stockholm, Sverige
Läs mer