Marktäckning

Marktäckning
Att plantera enskilda marktäckande växter är arbets- och tidskrävande. Det kräver också mycket underhåll, som att byta ut döda växter, rensa ogräs och hacka. Sammantaget är det en dyr process. Sempergreens förkultiverade sedummattor erbjuder lösningen. De är färdigvuxna, kräver mycket lite underhåll och är mycket mångsidiga. Du kan skapa en bevuxen sluttning, en attraktiv vall eller vacker grön park på nolltid. Vi ger dig gärna råd om den bästa tillämpningen för ditt projekt.

Marktäckning för:

Systemstrukturer

  • Dränerande jord 0-10°
  • Icke-dränerande jord 0-10°
  • Lutningsgradient 10-45°
Dränerande jord 0-10°

Dränerande jord 0-10°

En dränerande jord som till exempel sand är extremt lämplig för att lägga gröna marktäckare. Systemstrukturen för en jord med en lutning på 0-10° består av ett lager av omfattande substrat toppat med Sempergreen sedummatta.

Ytterligare information

Icke-dränerande jord 0-10°

Icke-dränerande jord 0-10°

När du använder en sedummatta på en icke-dränerande jord som lera eller sten med en lutning på 0 till 10 grader behöver du ett extra dräneringslager i strukturen. Detta extralager garanterar att din marktäckning förblir grön hela året.

Ytterligare information

Lutningsgradient 10-45°

Lutningsgradient 10-45°

Sluttningar som vallar, parker och rondeller är idealiska användningsområden för läggningsfärdig marktäckning. Sempergreen sedummatta typ T är speciellt lämplig för sluttande ytor på upp till 45 grader. Vi rekommenderar att du använder fästpinnar för att hålla mattorna på plats.

Ytterligare information