Sedummatta typ T

Sedummatta typ T för marktäckningSedummatta typ T är ett vegetationstäcke speciellt utvecklat för (branta) lutande ytor och kan därför användas som marktäckare på sluttningar och vallar med en lutning på upp till 45 grader. För projekt med sluttande ytor över 45 grader, vänligen kontakta oss för en skräddarsydd projektrådgivning. Vid leverans har växtmattorna alltid en täckningsgrad på minst 95 %.

Sammansättning av Sedummatta typ T

Sedummattan planteras med sex till åtta olika arter av sedum. Växterna växer på en kokosfibermatta och ett odlingssubstrat speciellt framtaget av Sempergreen. Sedum är en suckulent växt som kan lagra vatten i bladen och kan därför trivas extremt bra under olika väderförhållanden. Kokosfibermattan har plastförstärkt topp och botten, vilket gör denna matta lämplig för (branta) applikationer.

Installation och underhåll

Maximal lutning för Sedummatta typ T är 45 grader. Sedum är en växt som inte behöver klippas. Att använda täta vegetationsfiltar begränsar ogrästillväxten. Minimiunderhållet består av att gödsla en eller två gånger per år och att kontrollera om det finns ogräs (som färdas med vinden) på mattan och ta bort det.

Beställ nu