Gröna spår

Utrymmet kring infrastrukturprojekt erbjuder den perfekta möjligheten till mer grönska. Förutom mittremsor, rondeller och banvallar kan även spårvagnsspår och järnvägslinjer göras grönare. Medan järnvägskanter på landsbygden ger en grön miljö, är detta ofta inte så lätt att åstadkomma i stadsmiljö. Utrymmet mellan tåg- och spårvagnsrälsen ger en utmärkt möjlighet till att introducera mer grönska i staden. Läs mer om att skapa ett hållbart spår nedan.

Minskning av buller- och vibrationsföroreningar

Att ha gröna spårvagnsspår ger många fördelar. Sedum minskar buller- och vibrationsföroreningar från spårvagnar. I genomsnitt ger en väg 60-70 decibel buller. Ett spårvagnsspår utrustat med sedum ger en bullerreduktion på 10 %.

Lösning mot översvämning

En barlastbädd eller asfalt installeras fortfarande ofta mellan rälsen. Särskilt det senare resulterar i härdad mark som förhindrar att regnvattnet rinner ut ordentligt. Vid anvädning av gröna marktäckning väljs en lämplig systemstruktur. Det underliggande, dränerande substratskiktet ser till att regnvattnet lättare kan rinna bort. Ett grönt spårvagns-/tågspår bidrar därför till att minska översvämningar i staden.

Kylande

Växter har en kylande effekt. Vegetationen mellan rälsen sänker temperaturen med så mycket som 50 %, vilket minskar risken för spårutvidgning och behovet av besiktningar. Dessutom har ett grönt spårvagnsspår också en positiv inverkan på temperaturen i omgivningen och bidrar till att minska den Urban Heat Island -effekten.

På Sempergreen har vi många års erfarenhet av att göra spårvagnsspår gröna.
Se våra referenser

Absorption av CO2 och partiklar

Sedum absorberar CO2 och partiklar och lagrar i genomsnitt 1,23 kg CO2 per kvadratmeter och år. Det betyder att 813 m² sedumjärnväg absorberar ett ton C02 per år. Ett ton CO2 motsvarar att köra nästan 10 000 km i en bensinbil.

Biologisk mångfald

Sempergreen sedummattorna består av olika arter av sedum och har därför extremt olika färg- och blomningsperioder. Det ekologiska värdet av denna vintergröna växt är därför mycket högre än för gräs. Välj sedum och ta med floran och faunan tillbaka till staden.

Lågt underhåll

Den suckulenta sedumväxten är en perenn och kräver som sådan inte mycket vård. Till skillnad från gräsmattor behöver sedum aldrig klippas, vilket sparar underhållskostnader. Det enda underhåll som krävs är regelbundna kontroller, vattning under långa torrperioder och gödsling. Läs mer om marktäckningsunderhåll med sedum här.

Gröna spår

Mer grönt i stan

Kommuner och regionala vattenmyndigheter för en aktiv grön politik och även infrastrukturförvaltare och ingenjörsföretag fokuserar alltmer på grönt. Begreppet infranatur blir allt mer känt och det dyker upp alla möjliga initiativ för att föra tillbaka naturen in i stadsmiljön. Att implementera biologisk mångfald kring infrastruktur är viktigt för en trevlig livsmiljö för människor och djur. Naturområdena blir bättre sammanlänkade. Grönare utrymmen mellan räls gör städerna grönare och skapar en trevligare boendemiljö.

T.ex., det finns 160 km spår bara i Göteborg. Varje kilometer som görs grön hjälper till i kampen mot klimatförändringarna!

Arbetar du med ett projekt eller anbud? Eller är du nyfiken på möjligheterna?

Tack vare vår kunskap och erfarenhet vet vi exakt vilka aspekter som bör beaktas vid installation av en grön spårvagns- eller järnvägslinje som en del av en grön policyplan. Har du till exempel tänkt på vegetationsfria trafikzoner? Eller en grusremsa för att förhindra indragning av vägsalt? Vi bidrar med input från början till slut. Se vår visualisering 'det gröna spårvagnsspåret' nedan eller kontakta oss.

Hämta visualisering  Kontakta oss