Icke-dränerande jord 0-10°

Icke-dränerande jord 0-10°När du använder en sedummatta på en icke-dränerande jord som lera eller sten med en lutning på 0 till 10 grader behöver du ett extra dräneringslager i strukturen. Detta extralager garanterar att din marktäckning förblir grön hela året.

 

Icke-dränerande jord 0-10°, specifikationer

 Sluttning:                                                        0-10°
 Tjocklek på systemstruktur med sedum:        110 mm
 Vikt efter bevattning:                                       130 kg/m2

Systemstruktur

Icke-dränerande jord 0-10

1 Sempergreen sedummatta 30 mm

Förodlade sedummattor består av en blandning av sex till åtta olika sedumplantor. Sedumväxttäckningsgrad i procent vid leverans: minst 95 %.

2 Substrat omfattande 40 mm

Extensivt takjordssubstrat bestående av lava, pimpsten och kompost. Produceras i enlighet med FLL-riktlinjerna.

3 Ogrässkyddstyg

Ogrässkyddstyg är en markduk med ogrässkyddande funktion. Du behöver bara applicera detta när du förväntar dig högt ogrästryck.

4 Dräneringssubstrat 40 mm

Dräneringssubstrat är ett lätt substrat med utmärkt vattengenomsläpplighet.