Doft tak

DofttakMed doft tak får du ett grönt tak fullt av olika färgglada växter. Plantorna på den här typen av gröna tak består av en blandning av blomstrande och doftrika örter i kombination med ett antal sedumplantor. Den varierade växtligheten lockar både bin och fjärilar, och främjar ökad biologisk mångfald.


Doft tak med 0–5 graders vinkel – specifikationer

 Lutning:                                                                    0-5°
 Tjocklek på systemstruktur med växttäcke:             120-140 mm
 Vikt efter bevattning:                                                105-110 kg/m²


Systemstruktur

Doft tak

1 Sedum-ört-matta från Sempergreen 40 mm

Förodlad sedum-(gräs-)ört-matta bestående av en blandning av ett flertal sedumplantor, gräs och örter. Växer på en biologiskt nedbrytbar behållare. Växttäckningsgrad i procent vid leverans: minst 95 %.

2 Extensivt takjordssubstrat 60 mm

Extensivt substrat bestående av lava, pimpsten och kompost. Produceras i enlighet med FLL-riktlinjerna.

3 Dräneringsmatta inkl. fleecefiltermatta 20-40 mm

Dräneringslagrets tjocklek baseras på takstrukturen och den vattenlagringskapacitet som krävs för det specifika klimatet.

4 Skyddande skikt

Det skyddande skiktet består av återvunna fibrer som skyddar takbeläggningen.

Våra doftrika växtmattor

Hämta systemstruktur