Doft tak

DofttakMed doft tak får du ett grönt tak fullt av olika färgglada växter. Plantorna på den här typen av gröna tak består av en blandning av blomstrande och doftrika örter i kombination med ett antal sedumplantor. Den varierade växtligheten lockar både bin och fjärilar, och främjar ökad biologisk mångfald.

Doft tak med 0–15 graders vinkel – specifikationer

 Lutning:                                                                    0-15°
 Tjocklek på systemstruktur med växttäcke:             120 mm
 Vikt efter bevattning:                                                105 kg/m²


Systemstruktur

Lightweight green roof system

1 Sedum-gräs-ört-matta från Sempergreen 40 mm

Förodlad sedum-gräs-ört-matta bestående av en blandning av ett flertal sedumplantor, gräs och örter. Växer på en biologiskt nedbrytbar behållare. Växttäckningsgrad i procent vid leverans: minst 95 %.

2 Takjordssubstrat för biologisk mångfald 60 mm

Extensivt substrat bestående av lava, pimpsten och kompost. Produceras i enlighet med FLL-riktlinjerna.

3 Dräneringsmatta inkl. fleecefiltermatta 11–20 mm

Dräneringslagrets tjocklek baseras på takstrukturen och den vattenlagringskapacitet som krävs för det specifika klimatet.

Våra doftrika växtmattor

  • Sedum-ört-matta
  • Sedum-ört-gräs-matta

Hämta systemstruktur