Underhåll­sgödning

UnderhållsgödningAnvänd Sempergreens underhållsgödning för att ge ditt gröna tak den bästa möjliga näringen. Underhållskraven för ett grönt tak är minimalt och består till största delen av att applicera gödsel för vegetationen. Frekvensen är ett till tre gånger om året, beroende på systemets struktur.


Olika typer av underhållsgödning 

Sempergreen har utvecklat två olika typer av underhållsgödning, specifikt utformade för att passa sedumtak:

  • Sedum Conditioner - mineralgödsel
  • Sedum Nutrition - organiskt gödsel

Sedum Conditioner

Sedum Conditioner är ett kontrollerat långtidsverkande mineralgödselmedel. Sedum Conditioner förbättrar växternas rötter, vilket resulterar i starka och välmående växter.

Beställ nu    Hämta faktablad

Sedum Nutrition

Sedum Nutrition är ett organiskt gödselmedel som tillgodoser alla sedumtakets behov. Det ger sedumväxterna ett starkt rotsystem och förbättrar på det viset växternas hälsa. Utöver
växtstimulering ger det även bättre jordkvalitet, vilket leder till att substratlagret är balanserat.

Beställ nu    Hämta faktablad