Vitböcker: Skapad för biologisk mångfald

Publicerades den måndag 17 januari, 2022

Gröna takBiologisk mångfald är ett omtalat ämne inom både politik och byggbranschen. Föga överraskande, då förlust av biologisk mångfald påverkar både människor och planeten på lång sikt. Som tur är kan vi göra något om saken.

I vitboken ”Skapad för biologisk mångfald” delar vi våra insikter angående ämnet och svarar på frågan: Hur kan kommuner, arkitekter, byggherrar och andra aktörer bidra till biologisk mångfald i stadsmiljöerna?

I vitboken ”Skapad för biologisk mångfald” (på Engelska) kan du läsa mer om utmaningarna inom biologisk mångfald och hur ditt byggnationsprojekt kan främja den lokala biologiska mångfalden.

Hämta vitbok 

Exempel: det biologiskt mångfaldiga bostadsområdet "De Buitenkans"

Ett bra exempel på hur naturen kan inkluderas i byggnation för att främja biologisk mångfald är det ekologiska bostadsområdet De Buitenkans i nederländska Almere. Bostadsområdet består av 55 trähus med sedumtak i olika former och storlekar i kombination med solkraftsvärmesystem. Detta möjliggör skydds- och fortplantningsmöjligheter för djuren på taken och i den närliggande grönskan. De gröna taken fungerar som tillfälliga rastplatser för insekterna i området.

'De Buitenkans' i Almere, nederländerna