Paket för biologisk mångfald

Paket för biologisk mångfaldSempergreens paket för biologisk mångfald har sammansatts noggrant i samarbete med De Vlinderstichting, en nederländsk stiftelse för bevarande av fjärilar, med syftet att skapa mer biologisk mångfald för extensiva gröna tak och därmed stärka deras ekologiska värde. Alla produkter är noggrant utvalda för att förbättra livsmiljöerna för fåglar, bin, fjärilar och andra insekter. De ger utrymme för bon, skydd och källor till mat.

Användning

Sempergreens paket för biologisk mångfald kan användas med extensiva gröna tak med en lutning på högst 10 grader. För att använda Sempergreens paket för biologisk mångfald kräver en takyta på 6 m².

Sammansättning

Sempergreens paket för biologisk mångfald levereras på en pall och innehåller följande produkter:

 Sempergreens takjordssubstrat för biologisk mångfald
 Sand
 Tvättad sjösten
 Flerfärgade Maas-flodstenar
 Ekstockar
 Insektshotell
 Ett biologiskt mångfaldigt urval av perenner, örter och gräs

Beställ nu    Hämta faktablad

Sempergreen Biodiversity Package

Hämta konstruktionsriktlinjer här