Gröna tak för trädgårdsmästare

Gröna tak för trädgårdsmästare
Som trädgårdsmästare har du redan rätt kunskaper och de gröna fingrar som behövs för att plantera på gatunivå. Så steget till den högre nivån är inte ett jättestort. Installation av sedumtak är ett bra tillägg till din portfölj. Fler och fler trädgårdsmästare fokuserar på installation av gröna tak och extensiva takträdgårdar. Sempergreen tillhandahåller endast vegetationsmattor av högsta kvalitet. Det finns ett brett utbud av takvegetation. Dessutom kan vi alltid leverera alla våra produkter direkt från lager. Tillsammans ser vi till att installationen av ditt gröna tak blir lyckad!

Hur är ett grönt tak uppbyggt?

Ett grönt taks struktur beror på det underliggande takets specifikationer och byggnadens stödstruktur. Läs mer om de vanligast använda systemen för gröna tak nedan.

Systemstrukturer

Systemstrukturer för gröna tak

Hur installerar jag ett grönt tak?

Det är väldigt enkelt att installera ett sedumtak. Med Sempergreens vegetationsmattor har ditt gröna tak dessutom en täckningsgrad på 95 % redan från start. Klicka nedan för att se stegvisa installationsanvisningar.

Till anvisningar om takläggning

Behöver gröna tak underhållas?

För att det gröna taket ska hålla sig frodigt måste du utföra underhåll två gånger om året. Underhåll av sedumtak består av att inspektera taket efter luftburet ogräs och, om nödvändigt, att applicera gödselmedel på vegetationsmattorna. Takets avvattning ska även inspekteras och rengöras vid behov. Frekvensen av underhållet beror på strukturen. Läs mer om hur du utför underhållsrutiner för gröna tak på rätt sätt här.

Till anvisningar om underhåll