Sedumtak 2–27°

Lätt lutande tak 2–27°Strukturen hos lätt lutande gröna tak skiljer sig något från den hos platta tak. Ett tjockare substratlager krävs då vattnet rinner snabbare av taket. Substratet tillhandahåller rätt näringsmängd åt plantorna, så att ditt gröna tak håller sig grönt.


Lätt lutande grönt tak, 2–27 graders vinkel – specifikationer

 Lutning:                                                        2-27°
 Tjocklek på systemstruktur med sedum:     50 mm
 Vikt efter bevattning:                                                 40-45 kg/m²

Systemstruktur

Green roof system structure – flat roof with Sedum

1 Sempergreen sedummatta 30 mm

Pre-cultivated Sedum-mix blanket, consisting of a mix of 8 to 12 different types of Sedum. Vegetation percentage on delivery: at least 95%.

2 Fukthållande substratrulle 20 mm

 

Hämta systemstruktur