Sedumtak 2–27°

Lätt lutande tak 2–27°Strukturen hos lätt lutande gröna tak skiljer sig något från den hos platta tak. Ett tjockare substratlager krävs då vattnet rinner snabbare av taket. Substratet tillhandahåller rätt näringsmängd åt plantorna, så att ditt gröna tak håller sig grönt. Systemet är brandgodkänt enl. ENV1187:2 och uppfyller klass B roof (t2).

Lätt lutande grönt tak, 2–27 graders vinkel – specifikationer

 Lutning:                                                        2-27°
 Tjocklek på systemstruktur med sedum:     50 mm
 Vikt efter bevattning:                                    40-45 kg/m²

Systemstruktur

Systemstrukturer 2–27°

1 Sempergreen sedummatta 30 mm

Förodlade sedummattor består av en blandning av sex till åtta olika sedumplantor. Växttäckningsgrad i procent vid leverans: minst 95 %.

2 Fukthållande substratrulle 20 mm

Den fukthållande substratrullen är ett lättviktigt substrat för gröna tak som tillverkas av långa stenullsfiber. Det är ett bra och tåligt växtmedium som garanterar god vattenabsorbering.

Hämta systemstruktur