Vildängsmatta

VildängsmattanVildängsmattan består av flera olika vildängsblommor och prydnadsgräs för att ge dig en färgglad och varierad växtlighet. Använd gärna plantor som främjar biologisk mångfald och lockar både fjärilar och bin.

Vilka växter används i en Vildängsmattor?

Vildängsmattorna består av olika typer av prydnadsgräs och över 20 olika vildängsblommor. Växterna växer på en biologiskt nedbrytbar kokosfibermatta och ett substrat som utvecklats av Sempergreen. Mattorna levereras alltid med en täckningsgrad på minst 95 %. Växtmattorna från Sempergreen produceras i enlighet med FLL-riktlinjerna.

Installation och underhåll

Vildängsmattorna går att installera på lutande ytor med en vinkel på upp till 10 grader. Underhåll omfattar klippning en eller två gånger om året. Underhållsanvisningarna går att hämta via vår webbplats.

Beställ nu  Hämta faktablad